Hukukun hem işvereni hem de çalışanı korumak için her ikisine de yüklediği bazı yükümlülükler vardır. Peki gerçek ve tüzel kişilerin çalışanlarına karşı yükümlülükleri nelerdir?

İster gerçek ister tüzel kişi olsun, tüm işverenlerin çalışanlarına karşı bazı sorumlulukları vardır. Çalışanları kanun önünde koruyan iş hukuku, aynı zamanda işverenin yükümlülüklerini de belirler. Bu yazıda işverenin çalışanı üzerindeki yükümlülüklerini anlattık.

Çalışanın sağlık ve güvenliğini sağlamak

İş sağlığı ve güvenliği  işverenin iş yerinde en çok dikkat etmesi gereken konuların başında gelir. İş kazalarını, meslek hastalıklarını, kısacası çalışanı maddi ve bedeni zarara uğratacak her şeyi engellemek işverenin ilk sorumluluğudur. İşveren bu çalışmalar için iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla birlikte çalışmalı, çalışanlarını da yaptığı işe göre eğitmelidir. Bu konudaki denetlemeler de işverenin sorumluluğundadır. İşveren bu konuda

  • Gerekli her türlü önlemi almalı
  • Bilgilendirme yapıp eğitim vermeli
  • Sağlık gözetimi ve denetimini yerine getirmeli
  • Örgütlenmeyi sağlamalı
  • Her şeyi kayıt altına almalı ve gerekli durumlarda devlet kurumlarına bildirimde bulunmalıdır.

Mesleki eğitim sunmak

İşveren, çalışanlarını olası iş kazalarının önüne geçmek üzere eğitimden geçirmelidir. Hem mesleki bilgi hem de doğru davranışa yönlendirme yetisi içeren bu eğitimler, her iki tarafı da korur.

Ücret tam ve eksiksiz ödemek

İşverenin, sosyal güvenlik açısından çalışanının iş sözleşmesinde belirtilen ücreti zamanında ödemesi gerekir. Bu ücret çalışanın yasal hakkıdır ve kanunda belirlenen sınırın altında olamaz. İşverenin ayrıca fazla mesai ücretlerini, sözleşmede belirtilmişse prim, ikramiye gibi ödemeleri yapması da bir yükümlülüktür. Maaş ödemelerinin aylık olarak bankalar aracılığıyla yapılması gerekir. Eğer sözleşmede özel olarak belirtildiyse ödemeler haftalık olarak da yapılabilir.

Çalışanlara eşit davranmak

İşverenin, çalışanlarını cinsiyet, inanç vb. unsurlara göre ayırmadan eşit ücret, eşit çalışma ortamı ve koşulları sunması gerekir. Eşit davranma ilkesi, iş yerinin huzuruyla birlikte çalışanların performansını da etkiler. 

Çalışan haklarına önem göstermek

İşverenin, çalışanları için yasaların belirlediği tüm haklara ve sosyal güvence biçimlerine saygı göstermesi, onların mağdur olmasını engellemesi gerekir. İş Kanunu uyarınca işçilerin hafta tatilini, yıllık izinlerini hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanması, talepleri doğrultusunda özlük haklarından faydalanması gerekir. Bu konuda ayrıca işverenin denetim yapma sorumluluğu bulunur.

Koordinasyonu sağlamak

Her birimin kendi yöneticisi bulunur ancak tüm operasyonun başındaki işveren işleyiş ve koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. Ana iş akışının ve farklı departmanların üretiminin doğru olduğundan emin olmak, görev ve sorumlulukları doğru şekilde paylaştırmak işverenin görevidir

Bireysel gelişime önem vermek

Motive edici bir çalışma ortamı sağlamak, çalışan verimini artırıcı projeler üretmek, bu doğrultuda eğitimler düzenlemek işverenin sorumlulukları arasındadır.


Asgari ücretin işveren maliyeti hakkında bilgi almak için yazımıza göz atın.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.