Bu yazıda, bir işletmedeki hangi maliyetlerin “finansal açıdan” gider olarak kabul edilebileceğine bakacağız. Bir harcamanın gider sayılabilmesi için belirlenen kriterleri ve bu kriterlerin karşılanması için yapılması gerekenleri tartışıyor olacağız.

Yapılan bazı harcamalar “mali açıdan” gider olarak nitelendirilirken bazıları ise edilmemektedir. Bir harcamanın gider olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı kurumlar vergisi hesabındaki değerlendirmeler referans alınarak karar verilir. 

Harcamaların gider sayılıp sayılmayacağı Vergi Kanununda belirtilen “Faaliyetle ilgili mi? Hasılatın artışı için gerekli mi?” ölçütleri baz alınarak değerlendirilir. Vergi denetmeni işletmenin harcamalarına yönelik incelemelerinde, faaliyet ile ilgili olmadığı düşünülen harcamaları KKEG yani kanunen kabul edilmeyen giderler olarak değerlendirebilir. Gerek duyulması durumunda da %20 kurumlar vergisi, KDV ya da gelir vergisi istenebilir.

İşletme gideri nedir?

İşletme giderleri, bir işletmenin operasyonel faaliyetleri nedeniyle yaptığı harcamaları ifade eder. Başka bir deyişle işletme giderleri, bir şirketin operasyonel faaliyetlerini gerçekleştirmesi için zorunda kaldığı maliyetlerdir. İşletme giderleri, bir şirketin operasyonel performansını analiz etmek, şirketin faaliyet alanının belirlenmesi, birincil maliyet etkenlerinin anlaşılması ve yönetim verimliliğinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. 

İşletme giderleriyle alakalı bilinmesi gereken en önemli mesele nelerin işletme gideri olarak gösterilip gösterilemeyeceğidir. 

Gider olarak kabul edilen harcamalar

 • Yemek giderleri: Şirketin faaliyeti için yapılan yemek giderleri
 • Seyahat harcamaları: Şirket faaliyetleri kapsamında yapılan şirket görüşmelerinin ulaşımı için geçerlidir.
 • Taşıt giderleri: Şirketin yakıt, sigorta, kira, tamir vb giderleri dahildir.
 • Araç kira gideri: 6000 TL’ye (aylık) kadar olan kira tutarı vergiden düşülebiliyor, 6.000 TL’den daha fazlası ise KKEG olarak dikkate alınmalı.
 • Araç alım maliyeti: Araç alımında KDV ve ÖTV’nin direkt gider yazılması durumunda 150.000 TL’den daha fazla tutar KKEG olarak dikkate alınmalı. ÖTV ve KDV maliyete alınacak ve bu tutar üzerinden amortisman hesaplanacaksa 320.000 TL, KDV ve ÖTV harici tutar üzerinden amortisman hesaplanacaksa 170.000 TL’ den daha fazlası ise KKEG olarak değerlendirilir.
 • İletişim giderleri: Telefon, internet, ADSL vb giderleridir.
 • Giyim harcaması: Demirbaş olarak verilen baret, kask, iş tulumu, iş önlüğü, çizme gibi eşyalar, tek tip giysiler vb harcamalardır.

Gider gösterirken sık yapılan hatalar

Giderleri gösterirken yapılan en yaygın hata, mali açıdan gider olarak kabul edilmeyen harcamaların kaydedilmesidir. Bu belgeler şu şekildedir:

 • Yemek giderleri: Arkadaş, aile yemekleri, işle ilgili olmayan market harcamaları.
 • Seyahat harcamaları: Tatil harcamaları, aileden ya da arkadaşların seyahat harcamaları, eş ile çıkılan iş seyahati dolayısıyla yapılan harcamaların eşe isabet eden kısmı.
 • Taşıt giderleri: Çalışana ait araç yakıt, tamir giderleri, şirketin gelirini arttırıcı fonksiyonu olmayan diğer giderler.
 • İletişim giderleri: Çalışana ait hatlar için ödenen faturalar, şirketin gelirini arttırıcı fonksiyonu olmayan diğer giderler.
 • Giyim harcaması: Gömlek, kravat, saat, kemer, fular, ayakkabı, kaban vb. 
 • Personelin, kendi arabasını şirket için kullanması: Kiralama sözleşmesi olmayan veya şirket aktifine kayıtlı olmayan araçlara yapılan harcamalar gider yazılamaz.

Yapılması gerekenler

Bu sayede benzin, kasko, trafik sigortası, otopark, bakım, yıkama vs. masrafları gider olarak yazılabilir.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.