İşten çıkış kodu nedir?

İş çıkış kodu, çalışanın hangi nedenlerle işten çıkartıldığını belirten ve çıkış nedenine göre işsizlik ödeneği alıp alamayacağını belirleyen kodlardır.

İşten çıkış kodunu belirtmek zorunlu mudur?

Evet, işverenler, çalışanlarının işten çıkış işlemlerini yaparken “SGK İşten Ayrılış Bildirgesi” ekranından SGK çıkış kodlarından birini seçmek mecburiyetindedir. Çünkü 4857 sayılı İş Kanunu “sözleşmenin feshinde usul” yükümlülüklerini açıklayan 19. maddesinde şöyle der: “İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.”

İşten çıkış kodu ne işe yarar?

Bu kodlar, kıdem tazminatı, ihbar süreleri ve ihbar tazminatı, ile işsizlik maaşının nasıl hak edildiği konularında da belirleyici roldedir. İşveren çalışana neden işten çıkarıldığını yazılı olarak açıkladıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na da işten çıkış tarihi ile nedenini bildirmek zorundadır. Bu bildirim elektronik olarak SGK’nın kendi sitesinde e-bildirge üzerinden yapılabilir. Bu sırada işten çıkış kodları kullanılır. İşten çıkış için seçilen kodun çalışana yapılan çıkış ödemesiyle de uyumlu olması gerekir. SGK İşten Çıkış Kodları ile işçi hak edişleri belli olur. Buna göre ne kadar kıdem tazminatına hak kazandığı, işsizlik ödeneği alıp almayacağı vb. bilgiler belli olur.

SGK İşten Çıkış Kodları

Koduİşten Çıkış NedeniKoduİşten Çıkış Nedeni
1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır)
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi21Statü değişikliği
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)22Diğer nedenler
4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
9Malulen emeklilik nedeniyle26Disiplin kurulu kararı ile fesih
10Ölüm27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
11İş kazası sonucu ölüm28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
12Askerlik29İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
13Kadın işçinin evlenmesi30Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.  Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır)
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
15Toplu işçi çıkarma324046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
17İşyerinin kapanması34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
18İşin sona ermesi36KHK ile işyerinin kapatılması
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır)37KHK ile kamu görevinden çıkarma


38Doğum nedeniyle ayrılma


39696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş


40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış


41Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

Mikro Yazılım’ın sunduğu personel yönetimi çözümlerini incelemek isterseniz personel programı ve işçi bordro programı hakkında bilgi alabilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.