İnternetten reklam hizmeti alanları yakından ilgilendiren yeni kanuna göre internetten alınan ve verilen reklam hizmetlerine vergi kesintisi geliyor. Peki bu kesinti kimlere, nasıl uygulanacak? Reklamveren ve markaların nelere dikkat etmesi gerekiyor?

İnternette verilen reklam hizmetine vergi kesintisi getiren Cumhurbaşkanı kararı

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmeti verenlere ya da internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler gelir  ve kurumlar vergisi stopajı kapsamına alındı. 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla geçerli olan karara göre, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadığı önemli değil.

İnternet reklamlarının vergi kesintisi nasıl hesaplanır? Vergi kesintisi oranları nelerdir?

Karara göre,

 • “Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi” kapsamında yapılan ödemelerde (gerçek kişilere, dernek ve vakıflara ve 94. madde kapsamında olan diğer kişi ve kurumlara yapılan ödemeler), %15 vergi kesintisine uğrayacak.
 • “Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi” kapsamında yapılan ödemeler (tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler), %0 vergi kesintisine uğrayacak.
 • “Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi” kapsamında yapılan ödemeler (dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler), %15 vergi kesintisine uğrayacak.

İnternette verilen reklam hizmetlerinin vergi kapsamına alınması reklamverenleri ve markaları nasıl etkileyecek?

 • Vergi yükümlülüğü devam ediyor.

İnternetten alınan reklam hizmetlerinin gelirlerinin stopaj kapsamına alan bu karar, geliri elde eden kişi ile kurumların vergi yükümlülüğünü yok etmiyor. Mesela, internet ortamında reklam alan, bunu ticari faaliyet tanımı kapsamında yapan kişiler eğer defter, belge ve beyanname yükümlülükleri varsa bu yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek.

 • Ödeme yapılan mükellef olmasa da stopaj yapılıyor.

Ödeme yapılan kişi ya da kurumların mükellef olup olmaması stopaj uygulamasını etkilemez. Mesela, gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olmayan bir dernek veya vakıf, internet ortamında iktisadi işletme oluşturmayacak şekilde reklam hizmeti verse de bu hizmet bedelinden stopaj yapılacaktır.

 • Dar mükelleflerin verdiği reklam hizmetleriyle ilgili önemli noktalar
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde ilgili ödemeleri yapanlar arasından hangi kişi ve grupların stopaj yapmakla yükümlü olduğu açıkça listelenmiştir. Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinde stopaj yapması gerekenler tek tek belirtilmez. Yalnızca ilgili maddede yer alan kazanç ve iratları ödeyen ya da tahakkuk ettirenlerin stopaj yapmakla yükümlü olduğuna dair bir hüküm verilir. Mükellef olmayan gerçek kişilerin, dar mükellef kurumlardan reklam hizmeti aldığı durumlar olabilir. Yeni karara göre dar mükellef kurumlara reklam hizmeti bedeli ödeyen tüm kişi ve kurumlar, mükellef olsalar da olmasalar da stopaj ödemekle yükümlüdür.
  • Reklam hizmeti dar mükellef kurumlardan alınıyorsa, stopaj yükümlülüğünün olup olmadığı, reklam veren kurumun yerleşik olduğu ülke ile çifte vergilemeyi önleyen bir anlaşma olup olmadığına göre tespit edilir. Eğer böyle bir anlaşma söz konusuysa bu anlaşmanın maddelerine göre aksiyon alınır. Reklam hizmetleri ticari faaliyetler olduğu için, bu tip anlaşmalarda ticari kazancın vergilendirme hakkı genellikle işyerinin olduğu ülkeye (işletmeye atfedilen tutarla sınırlı olmak üzere)  verilir. Yani reklam veren dar mükellef kurumun Türkiye’de işyeri varsa elde ettiği kazanç da Türkiye tarafından vergilenir.
  • Karar, stopaja tabi tutulan ödemeyi reklam hizmet bedeline ilişkin tutar. Hizmet verenle yapılan anlaşmada ödemenin reklam bedeli değil de gayrimaddi bir hak bedeli üzerinden yapılması belirlendiyse kesinti olmaz. Ödemenin niteliğine bağlı olarak mevzuatta öngörülen stopaj yapılır.

Google, Facebook, Instagram gibi mecraları kullananlar için durum nedir?

Eğer Google Ads’de reklam veriyorsanız ya da reklam çalışmalarınız için Facebook, Instagram gibi mecraları kullanıyorsanız veya ürün ve hizmetlerinizi fenomen ve influencer’lar ile tanıtıyorsanız %15 stopaj ödeme yükümlülüğü sizin için de geçerli demektir.

İnternette verilen reklam hizmetlerinin vergisi nasıl hesaplanır?

%15’lik stopaj toplam gider üzerinden hesaplanıyor. Örneğin reklam ödemenizin 850 TL olduğunu düşünürsek 150 TL’lik bir vergi (muhtasar beyanname ile) ödemeniz gerektiğini de söyleyebiliriz. Bu durumda toplam gideriniz de 1000 TL olacaktır.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.