İnsan kaynakları nedir?

İnsan kaynakları, 19. yüzyılın sonunda Sanayi Devrimi’nin etkileri ile ortaya çıkan, zamanla bir uzmanlık alanına dönüşmüş, işletme biliminin önemli alt kategorilerinden biri haline gelmiş önemli bir alandır.

İnsan kaynakları yönetimi nedir?

Şirketlerin ulaşmak istedikleri sonucu belirledikten sonra bu yolda insan kaynağını doğru şekilde kullanması gerekir. İnsan kaynakları, bir kurumun en değerli kaynağıdır. Bu kaynak ile çalışanın bilgi, deneyim, yetenek, karakter ve performansı açığa çıkar. İnsan kaynakları yönetiminin görevi, bu varlıkları şirketin stratejisi ve amacına uygun şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Doğru işe alım ve performans yönetimi ile yalnızca iyi bir insan kaynağı yaratılmaz aynı zamanda eldeki insan kaynağı da en verimli şekilde kullanılır. 

İnsan kaynakları yönetiminin süreçleri

İnsan kaynakları yönetimi çok bileşenlidir. Bu konuya genel olarak baktığımızda üç farklı sürecin üzerinden geçebiliriz: 

 • İşe alım: İşe alım, insan kaynakları denince akla gelen ilk ve en önemli süreçtir. Şirketlerin uygun pozisyonlara doğru insanı yerleştirmesi ve sonrasında yapılacak yetenek yönetimi şirket için kritik önem taşır.
 • Performans / yetenek yönetimi: Çalışanların hem kendileri hem de çalıştıkları şirkete verim sağlaması birçok farklı faktörle yakından ilgilidir. Bu faktörlerin tespiti, incelenmesi ve çalışanın üretiminin kendisine de fayda sağlayacak şekilde artırılması, etkin performans ve yetenek yönetimi ile gerçekleştirilir.
 • Personel yönetimi: Bu süreçte izin takvimleri düzenlenir, maaş ve avanslarla ilgili düzenlemeler yapılır, bordrolamalarla ilgilenilir. İnsan kaynakları yönetiminin zorlu aşamalarından biri olan personel yönetimi, insan kaynakları programları ile daha kolay ve verimli hale getirilebilir. Mikro Yazılım programlarındaki personel yönetimi modülleri ile çalışanların özlük bilgilerine kolayca erişebilir, izin ve takvimleri yönetebilir, maaş, avans ve bordrolama süreçlerini zahmetsizce ilerletebilirsiniz. 

İnsan kaynakları uzmanı kimdir?

İnsan kaynakları uzmanı, bir şirket ya da kurumun insan kaynakları departmanında uzman olarak çalışan, ana sorumluluk alanı işe alım ve işten çıkarma olan kişiye denir. Fakat bu görevlerin haricinde de günlük iş akışları içindeki pek çok süreçle insan kaynakları uzmanı ve insan kaynakları departmanı çalışanları ilgilenir. Örneğin personel ve özlük işleri tarafındaki temel yasal gereklilikler, ücretlendirme, yan haklar, işe alım, yetenek yönetimi eğitimi, organizasyonel gelişim, işveren markası gibi birçok konu…

İnsan kaynakları ne işe yapar?

Stratejik iş ortağı olarak çalışır: Bir şirketin en önemli kaynağı olan insan kaynağını doğru ve verimli şekilde yönetmekle görevli olan insan kaynakları uzmanı, şirkete stratejik açıdan şu destekleri sağlar: 

 • İnsan kaynağına olan ihtiyacı analiz eder.
 • İhtiyacı karşılayacak kaynakları araştırır.
 • Mevcut insan kaynağını analiz eder.
 • Mevcut insan kaynağını elde tutacak çalışmalar yapar.
 • Mevcut insan kaynağını geliştirip alınan verimi artırmak için çalışır.

Problem çözer: İnsan kaynakları şirketin çözüm merkezidir. Bu nedenle şu alanlarda şirkete destek sunar:

 • Empati kurarak tarafları dinler.
 • Çalışanlar ve yönetim arasındaki ilişkileri dengede tutar, anlaşmazlıkları çözer, uzlaşmayı destekler. 
 • Çalışan davranışları altındaki nedenleri araştırıp gerekli aksiyonları alır.

İletişimi artırır: İnsan kaynakları uzmanı şirket içi iletişimi de düzenleyip artırır. Bu amaçla şu konularda kurumuna fayda sağlar: 

 • Çalışanların şirkete olan aidiyetlerini artıracak çalışmalar yapar.
 • Şirketin çalışanlarına değer verdiğini kanıtlayan faaliyetlerle ilgilenir.
 • Yöneticilerin ekip yönetimi becerilerini güçlendirir.
 • Bu amaçlar doğrultusunda bir performans değerlendirme sistemi uygular; eğitim ve gelişim programları ile motivasyonu artırmaya yönelik aktiviteler gerçekleştirir.

Çalışanları geliştirir: Çalışanların kendilerini geliştirmesi ve işletmelerin insan kaynaklarından daha çok verim alması için, insan kaynakları her çalışanın güçlü yanlarını ortaya çıkaran çalışmalar yapar. Bunun için

 • Çalışanların gelişim alanlarında farkındalık yaratır.
 • Mesleki ve kişisel eğitimler ile çalışanları destekler. 

Şirket içi adaleti sağlar: İnsan kaynakları, şirketteki tüm süreçlerin adil biçimde ilerlemesinden de sorumludur. İnsan kaynakları bu konuda şu çalışmaları yapar:

 • Şirketin mali politikasını göz önünde bulundurarak herkes için adil bir ücretlendirme yapılmasını sağlar.
 • Yan haklar konusunda çalışanları destekler. 

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.