İlam nedir?

İlam, mahkemenin ne şekilde sonuçlandığını gösteren belgenin adıdır. İcra hukukunda ilamsız icra takibi, adı üstünde, mahkeme kararına ihtiyaç duymayan ve dolayısıyla ilama da dayanmayan icra takibi durumuna denir. Mahkeme kararına dayanmıyor oluşu nedeniyle ilamsız icra takibinin kapsamı nispeten sınırlıdır. Mesela ilamsız icra takibinde sadece para konudur. Dolayısıyla karşı tarafa sadece ödeme emri gönderilir. Öte yandan ilamlı icra takibinde parayla beraber diğer teminatlar da konu olabilmektedir. Mesela yerine getirilmemiş sorumluluklar ilamlı icra takibine konu olabilir.

İlamsız icra takibinin aşamaları

İlamsız icra takibinin izlemesi gereken aşamalar bellidir. İlk olarak takip talebi olmalıdır. Bunun ardından borçluyu kanunen ödeme yapmaya zorlayan ödeme emri gelir. Ardından haciz işlemi gerçekleştirilip haczedilen mallar satılır. Alacaklının borcunun ödenmesi de bu sayede gerçekleştirilir.

İlamsız icra takibi herhangi bir belge gerektirmez. İlamsız icra takibinin başlatılması için herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaz. İlamlı icra takibinde icra emri, ilamsız icra takibinde ise ödeme emri gönderilir. 

İlamsız icra takibi nerede açılır?

İcra daireleri aracılığıyla ilamsız icra takibi başlatılabilir. Alacaklı borcun tahsil edilmesi amacıyla ödeme emri gönderebilir. Alacaklıya ilamlı icra takibi söz konusuysa icra emri ve ilamsız icra takibindeyse ödeme emri gider. Borçlunun ilamı almasıyla birlikte takip süreci başlamış olur. Süreç rehin, haciz ya da iflasla sonuçlanır. Buna ek olarak ilamsız icra takiplerinde borçlunun itiraz hakkı bulunur.

Peki ilamsız icra takibi yolları nelerdir? Şimdi bu yollardan bahsedelim.

İlamsız icra takip yolları nelerdir?


İlamsız icra takibinin üç biçimi vardır:

  • Genel haciz
  • Kambiyo senetlerine özgü haciz
  • Kiralanmış taşınmazların tahliye edilmesi

Genel haciz

Genel hacizde alacaklı icra dairesine başvurur. İcra sürecinin başlamasının ardından ödeme emri yollanır. Bu süreçte borçlunun emre itiraz etmesi hala mümkündür. İtiraz durumunda icra takibi durdurulur. İtiraz olmaması halinde icra takibi kesinlik kazanır. Bu durumda alacaklı haczetme hakkına sahip olur. Ardından alacaklının haczedilen malları paraya çevirmesiyle beraber borç ödenmiş olur.

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu:

Borçlu icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibine itiraz edemez. İtiraz mahkemeye başvurarak ve 5 gün içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Kiralanan taşınmazların tahliyesi

Özellikle kira ödemeyen kiracılar söz konusuysa tercih edilen bir işlemdir. Tahliye işlemini çabuk gerçekleştirmek amacıyla ev sahipleri ilamsız icra takibi yoluna gidebilirler. Kiranın ödenmemesi durumunda borçlunun taşınmazı derhal terk etmesi yönünde emir gönderilebilir.

İlamsız icra takibi ile ilgili sorularınız ve profesyonel destek ihtiyacınız için on binlerce hizmete kurumsal bilgi işlem çözümleri sunan Mikro Yazılım’ın ürün ve hizmetlerini inceleyebilirsiniz.

Mikro Yazılım muhasebe çözümleri
Küçük işletmenizin ekleyebileceğiniz yeni modülleri sayesinde işletmenizle beraber büyüyen muhasebe çözümü Mikro Run, büyüme yolundaki KOBİ’lerin muhasebe çözümü Mikro Jump ve uluslararası rekabete hazırlanan büyük şirketlerin muhasebe çözümü Mikro Fly sayesinde bütün muhasebe süreçlerinizi kolayca izleyip yönetin. Zamandan ve işgücünden tasarruf edip rekabet gücünüze güç katın!