İlam mahkemenin ne şekilde sonuçlandığını gösteren belgenin adıdır. İcra
hukukunda ilamsız icra takibi, adı üstünde, mahkeme kararına ihtiyaç
duymayan ve dolayısıyla ilama da dayanmayan icra takibi durumuna
denmektedir. Mahkeme kararına dayanmıyor oluşu nedeniyle ilamsız icra takibinin kapsamı nispeten sınırlıdır. Mesela ilamsız icra takibinde sadece para konudur. Dolayısıyla karşı tarafa sadece ödeme emri gönderilir. Öte yandan ilamlı icra
takibinde parayla beraber diğer teminatlar da konu olabilmektedir. Mesela
yerine getirilmemiş sorumluluklar ilamlı icra takibine konu olabilmektedir.
İlamsız icra takibinin izlemesi gereken aşamalar bellidir. İlk olarak takip talebi
olmalıdır. Bunun ardından borçluyu kanunen ödeme yapmaya zorlayan
ödeme emri gelir. Ardından haciz işlemi gerçekleştirilip haczedilen mallar
satılır
. Alacaklının borcunun ödenmesi de bu sayede gerçekleştirilir. İlamsız
icra takibi herhangi bir belge gerektirmez.
İlamsız icra takibinin başlatılması için herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaz.
İlamlı icra takibinde icra emri, ilamsız icra takibinde ise ödeme emri gönderilir. 
İlamsız icra takibi nerede açılır?
İcra daireleri aracılığıyla ilamsız icra takibi başlatılabilir. Alacaklı borcun tahsil
edilmesi amacıyla ödeme emri gönderebilir. Alacaklıya ilamlı icra takibi söz
konusuysa icra emri ve ilamsız icra takibindeyse ödeme emri gider. Borçlunun
ilamı almasıyla birlikte takip süreci başlamış olur. Süreç rehin, haciz ya da
iflasla sonuçlanır. Buna ek olarak ilamsız icra takiplerinde borçlunun itiraz
hakkı bulunmaktadır.
Peki ilamsız icra takibi yolları nelerdir? Şimdi bu yollardan bahsedelim.
İlamsız İcra Takip Yolları Nedir?
İlamsız icra takibinin üç biçimi vardır: a) Genel haciz, b) Kambiyo senetlerine
özgü haciz ve c) Kiralanmış taşınmazların tahliye edilmesi şeklindedir.

Genel hacizde, alacaklı icra dairesine başvurur. İcra sürecinin başlamasının
ardından ödeme emri yollanır. Bu süreçte borçlunun emre itiraz etmesi hala
mümkündür. İtiraz durumunda icra takibi durdurulur. İtiraz olmaması halinde
icra takibi kesinlik kazanır. Bu durumda alacaklı haczetme hakkına sahip olur.
Ardından alacaklının haczedilen malları paraya çevirmesiyle beraber borç
ödenmiş olur.
Kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda borçlu icra müdürlüğü aracılığıyla
icra takibine itiraz edemez. İtiraz mahkemeye başvurarak ve 5 gün içerisinde
gerçekleştirilmelidir.
Kiralanan taşınmazların tahliyesi ise özellikle kira ödemeyen kiracılar söz
konusuysa tercih edilen bir işlemdir. Tahliye işlemini çabuk gerçekleştirmek
amacıyla ev sahipleri ilamsız icra takibi yoluna gidebilirler. Kiranın
ödenmemesi durumunda borçlunun taşınmazı derhal terk etmesi yönünde
emir gönderilebilir.
İlamsız icra takibi ile ilgili sorularınız ve profesyonel destek ihtiyacınız için on
binlerce hizmete kurumsal bilgi işlem çözümleri sunan Mikro Yazılım’ın ürün ve
hizmetlerini inceleyebilirsiniz.
Mikro Yazılım muhasebe çözümleri
Küçük işletmenizin ekleyebileceğiniz yeni modülleri sayesinde işletmenizle
beraber büyüyen muhasebe çözümü Mikro Run, büyüme yolundaki KOBİ’lerin
muhasebe çözümü Mikro Jump ve uluslararası rekabete hazırlanan büyük
şirketlerin muhasebe çözümü Mikro Fly sayesinde bütün muhasebe
süreçlerinizi kolayca izleyip yönetin. Zamandan ve işgücünden tasarruf edip
rekabet gücünüze güç katın!