Huzur hakkı nedir, kimlere neden ve nasıl ödenir? Cevapları yazımızda. 

Huzur hakkı nedir?

Şirket ortaklarının, müdürlerin ve yönetim kurulu üyelerinin yasal olarak belli sorumluluk ve yükümlülükleri vardır. Huzur hakkı, sorumluluk ve yükümlülükler nedeniyle karşılaşılması olası riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi bedeldir.

Kimlere huzur hakkı ödenir?

Huzur hakkı ödemesi anonim şirket içerisindeki yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket içerisindeki müdür sıfatlı ve müdür olmayan ortaklara yapılır.

Huzur hakkı hesaplanırken nelere dikkat edilir?

Huzur hakkı için noter tasdikine ihtiyaç yoktur. Bir şirketin huzur hakkı vermesi için bu durumun şirket ana sözleşmesinde belirtilmesi ya da karar defterinde karara bağlanmış olması yeterlidir. Fakat birden fazla ortağı olan şirketlerde ileride bir itiraz olması ihtimaline karşı tescil yaptırılması da faydalı olacaktır. Huzur hakkı hesaplanırken gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. 

Huzur hakkı hesaplamasına dair önemli bilgiler

  • Damga vergisi oranı binde 9,48’dir. Vergilerin hesaplanması sonucunda ortaya çıkan rakam, huzur hakkını verir. 
  • Huzur hakkı hesaplanırken gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır. Dolayısıyla bu hesaplamada vergi dilimi dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
  • Huzur hakkı ücret sınıfına girer. Bu yüzden asgari geçim indirimine tabidir fakat sigorta primi tabi değildir.
  • Huzur hakkı için bordro düzenlenir.

2021 için ücret gelirlerine uygulanan gelir vergisi tarifesi şöyledir: 

Minimum 0, maksimum 24 bin TL%15
Minimum 24 bin, maksimum 53 bin TL%20
Minimum 53 bin, maksimum 650 bin TL%35
650 bin TL ve fazlası%40

Huzur hakkının vergilendirilmesi

  • Huzur hakkı, gider kalemi olarak kaydedilirse vergi avantajından yararlanılabilir. Sermaye şirketi içerisinde kurumlar vergisi oranı yüzde 20’dir. 
  • Şirketinden para çekmek isteyen kişi, yüzde 15’lik bir stopaj da öder. 
  • Şirketten huzur hakkı olarak ücret alan kişi, yüzde 15’ten başlayıp yüzde 40’a uzanan dilimler dahilinde vergilendirilir. Bu tutar gider kalemi olarak kaydedilebilir. Gider kalemi olarak kayıt yapılırsa beyan edilen şirket kârı ve ödenecek yıllık/geçici kurumlar vergisi tutarları düşülür. Şirketten kâr payı alınırsa, kâr payı gider olarak gösterilemez.
  • Huzur hakkı ödemesinin şirketin mali yapısına uygun ve anlamlı olması gerekir. Mali yapıya uygun olmayan huzur hakkı ödemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu gereği örtülü kazanç kapsamında cezaya tabidir. Bu nedenle şirket kârlı ise ve şirketten para çekmek isteniyorsa makul bir tutarını huzur hakkı, geri kalanın da kâr payı olması gerekir. İlgili mali yapı ve makul tutar şirketten şirkete değişebilir. Ancak bir cezai müeyyide ile karşılaşmamak için makul tutarın emsallerine uygun olarak belirlenmesi gerekir.
  • Şirketler geçici vergi ödemelerini 3 ayda bir yapar. Bu yüzden eğer 3 aylık dönemde ilgili şirket kârlı bir dönem geçirdiyse ve vergi planlaması yapmak niyetindeyse mali müşavir ile huzur hakkı opsiyonu 3 aylık bir dönemin ardından tekrar görüşülebilir. Muhtasar beyanname içinde, huzur hakkının vergisi beyan edilmelidir. Bu sayede geçici vergi hesaplamasında huzur hakkı gider kalemi olarak kullanılabilir.

Bu yazıda, kişiden kişiye değişen AGİ (Asgari Geçim İndirimi) dikkate alınmamıştır. AGİ, 2021’de 268,31 TL ile 456,13 TL arasında değişiyor. Bu tutar, çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilerek ödeniyor. Kısacası AGİ dahil edildiğinde alınacak net tutar, kişinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre daha fazla olabilir.

Eğer siz de Beyanname vermesi gereken bir şirketseniz, ihtiyacınıza cevap olacak Mikro Yazılım beyanname programı kullanabilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.