Elektronik imza veya e-imza, elektronik belgeleri imzalayanların kimliklerini
belirleme amacıyla kullanılır. Belgelere eklenerek elektronik veriyi tanımlar.
Dahası, belgenin orijinal halinde bulunduğunu alan kişiye teyit etmeye yarar.
Elle yazdığımız belgeleri mühür ve ıslak imzayla koruduğumuz gibi, elektronik
belgeleri de elektronik imza yardımıyla koruruz. Ancak imzanızın ya da
mührünüzün her zaman aynı kalmasının aksine elektronik imza her belgede
farklıdır. Üstelik, 5070 numaralı kanunda belirlenen esaslar uyarınca,
elektronik imza ıslak imza ile devletin gözünde denktir. Islak imza gibi
elektronik imza da mahkemelerde delil olarak kullanılabilmektedir. E-imza, e-
imza sertifikalı kuruluşlar aracılığıyla temin edilmektedir. Elektronik imzanın
sağladığı güvence, verinin değiştirilmesini engelliyor oluşundan
kaynaklanmaktadır. Belgenin alıcısı olması istenen kişiler dışındaki kişilere
gitmemesini sağlaması da elektronik imzanın bir avantajıdır.
Elektronik İmza’ya nasıl başvurulur?
Elektronik imzaya başvurmak için öncelikle bireysel elektronik imza mı yoksa
kurumsal elektronik imza mı istediğinize karar vermelisiniz. Bireysel elektronik
imza için kimlik numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı, başvuru formu ve
Nitelikli Elektronik Sertifika Taahhütnamesi yeterlidir. Kurumsal elektronik imza
içinse Ticaret Sicil Memurluklarından son 6 ayda alınmış faaliyet belgesinin
aslı, kimlik numarası yazan ve fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı, imza sirküleri,
Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ve başvuru formu gerekmektedir.

Elektronik imza nasıl oluşturulur?
5070 sayılı Kanun, elektronik imzanın güvenliği için gerek ve yeter şartların
neler olduğundan bahsetmiştir. Elektronik imza araçlarından da kanunda
bahsedilmiştir. Kanunun belirttiği elektronik imza oluşturma koşulları şu
şekildedir:
Elde edilen elektronik imza oluşturma verilerinin bir eşinin daha olmaması,
Elektronik imza verilerinin elektronik imza oluşturma aracı dışına çıkmaması
ve gizli kalması, Elektronik imza verilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılmaması ve
elektronik imzanın sahteciliğe karşı korunması,
Elektronik imza verilerinin imzayı oluşturacak kişi dışında değiştirilmemesi, verilerin imzayı oluşturacak kişi tarafından önceden görülebilmesi. Bu koşulların sağlanması durumunda elektronik imzanın tam anlamıyla
oluşturulabileceğini söyleyebiliriz.
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, Güvenli Elektronik İmza ile ıslak imzanın
denk olduğunu belirtmektedir. Yani elektronik imzayla oluşturulmuş belgeler
resmi belge olarak görülür. Bu imzayla oluşturulan belgelerin, bu imzanın
bulunduğu verilerin kanunen senet hükmünde olmaları söz konusudur. Ancak
elektronik imzanın kullanılamadığı durumlar da vardır. Bazı işlemler kanunen
üçüncü bir tarafın şahit olmasını gerektirir. Örneğin emlak alım-satımı, veraset ve evlilik gibi işlemlerde elektronik imza kullanımı söz konusu olamaz..
Elektronik imza çok çeşitli işlemler için kullanılabilmektedir. Elektronik
imzayla yapılabilecekler arasında vergi ödemesi, sigortacılık, internet
bankacılığı işlemleri, e-Sipariş, elektronik ortamda yapılan sözleşmeler,
sağlıkla ilgili çeşitli hizmetler, resmi kurumların birbirleriyle iletişim kurması, internet üzerinden yapılan sınav ve çeşitli resmi belge başvuruları, elektronik ortamda oy verme işlemleri ve çeşitli sosyal güvenlik işlemleri sayılabilir.
Güvenli Elektronik İmzanın Kolayı Mikro Yazılım’da!
Elektronik imzaya ilişkin ihtiyaçlarınızda 30 yıldır 100 binden fazla müşteriye
kurumsal bilgi işlem çözümleri sunan Mikro Yazılım sizin de yanınızda olmaya
hazırdır. Daha fazla bilgi almak için Mikro Yazılım’ın ürün ve hizmetlerini
inceleyebilirsiniz.
Mikro Yazılım’ın küçük işletmenizin ekleyebileceğiniz yeni modülleri sayesinde
işletmenizle beraber büyüyen muhasebe çözümü Mikro Run, büyüme
yolundaki KOBİ’lerin muhasebe çözümü Mikro Jump ve uluslararası rekabete
hazırlanan büyük şirketlerin muhasebe çözümü Mikro Fly sayesinde bütün
muhasebe süreçlerinizi kolayca izleyip yönetin. Zamandan ve işgücünden
tasarruf edip rekabet gücünüze güç katın!