Elektronik imza veya e-imza, elektronik belgeleri imzalayanların kimliklerini belirleme amacıyla kullanılır. Belgelere eklenerek elektronik veriyi tanımlar. Dahası, belgenin orijinal halinde bulunduğunu alan kişiye teyit etmeye yarar. Elle yazdığımız belgeleri mühür ve ıslak imzayla koruduğumuz gibi, elektronik belgeleri de elektronik imza yardımıyla koruruz. Ancak imzanızın ya da mührünüzün her zaman aynı kalmasının aksine elektronik imza her belgede farklıdır. Üstelik, 5070 numaralı kanunda belirlenen esaslar uyarınca, elektronik imza ıslak imza ile devletin gözünde denktir. Islak imza gibi elektronik imza da mahkemelerde delil olarak kullanılabilir. e-İmza, e- imza sertifikalı kuruluşlar aracılığıyla temin edilmektedir. Elektronik imzanın sağladığı güvence, verinin değiştirilmesini engelliyor oluşundan kaynaklanır. Belgenin alıcısı olması istenen kişiler dışındaki kişilere gitmemesini sağlaması da elektronik imzanın bir avantajıdır.

Elektronik imzaya nasıl başvurulur?
Elektronik imzaya başvurmak için öncelikle bireysel elektronik imza mı yoksa kurumsal elektronik imza mı istediğinize karar vermelisiniz. Bireysel elektronik imza için kimlik numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı, başvuru formu ve Nitelikli Elektronik Sertifika Taahhütnamesi yeterlidir. Kurumsal elektronik imza içinse Ticaret Sicil Memurluklarından son 6 ayda alınmış faaliyet belgesinin aslı, kimlik numarası yazan ve fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı, imza sirküleri, Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ve başvuru formu gerekmektedir.

Elektronik imza nasıl oluşturulur?
5070 sayılı Kanun, elektronik imzanın güvenliği için gerek ve yeter şartların neler olduğundan bahsetmiştir. Elektronik imza araçlarından da kanunda bahsedilmiştir. Kanunun belirttiği elektronik imza oluşturma koşulları şu şekildedir:

  • Elde edilen elektronik imza oluşturma verilerinin bir eşinin daha olmaması
  • Elektronik imza verilerinin elektronik imza oluşturma aracı dışına çıkmaması ve gizli kalması, Elektronik imza verilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılmaması ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı korunması
  • Elektronik imza verilerinin imzayı oluşturacak kişi dışında değiştirilmemesi, verilerin imzayı oluşturacak kişi tarafından önceden görülebilmesi

Bu koşulların sağlanması durumunda elektronik imzanın tam anlamıyla oluşturulabileceğini söyleyebiliriz.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, Güvenli Elektronik İmza ile ıslak imzanın denk olduğunu belirtir. Yani elektronik imzayla oluşturulmuş belgeler resmi belge olarak görülür. Bu imzayla oluşturulan belgelerin, bu imzanın bulunduğu verilerin kanunen senet hükmünde olmaları söz konusudur. Ancak elektronik imzanın kullanılamadığı durumlar da vardır. Bazı işlemler kanunen üçüncü bir tarafın şahit olmasını gerektirir. Örneğin emlak alım-satımı, veraset ve evlilik gibi işlemlerde elektronik imza kullanımı söz konusu olamaz.

Elektronik imza çok çeşitli işlemler için kullanılabilmektedir. Elektronik
imzayla yapılabilecekler arasında vergi ödemesi, sigortacılık, internet
bankacılığı işlemleri, e-Sipariş, elektronik ortamda yapılan sözleşmeler,
sağlıkla ilgili çeşitli hizmetler, resmi kurumların birbirleriyle iletişim kurması, internet üzerinden yapılan sınav ve çeşitli resmi belge başvuruları, elektronik ortamda oy verme işlemleri ve çeşitli sosyal güvenlik işlemleri sayılabilir.

Güvenli Elektronik İmzanın Kolayı Mikro Yazılım’da!
Elektronik imzaya ilişkin ihtiyaçlarınızda 30 yıldır 100 binden fazla müşteriye kurumsal bilgi işlem çözümleri sunan Mikro Yazılım sizin de yanınızda olmaya hazırdır. Daha fazla bilgi almak için Mikro Yazılım’ın ürün ve hizmetlerini inceleyebilirsiniz. Mikro Yazılım’ın küçük işletmenizin ekleyebileceğiniz yeni modülleri sayesinde işletmenizle beraber büyüyen muhasebe çözümü Mikro Run, büyüme yolundaki KOBİ’lerin muhasebe çözümü Mikro Jump ve uluslararası rekabete hazırlanan büyük şirketlerin muhasebe çözümü Mikro Fly sayesinde bütün muhasebe süreçlerinizi kolayca izleyip yönetin. Zamandan ve işgücünden tasarruf edip rekabet gücünüze güç katın!