İşletmelerin belgelendirilemeyen giderleri deftere kaydedilemez. Bu durumlarda gider pusulası ile muhasebe kaydı sağlanır. Bu yazıda fatura yerine geçen gider pusulası hakkında bilinmesi gerekenleri anlattık.

Gider pusulası nedir?

Defter tutmayan yani çiftçiler hariç vergi mükellefi olmayan kimselerden alınan ürün ve hizmetlerin karşılığında düzenlenen belge gider pusulasıdır. Gider pusulası,

 • Vergiden muaf esnafla yapılan ticari işlemlerde
 • Nihai tüketicilerden alınan mal ve hizmetlerde
 • Telif ödemeleri ve iadelerde

kullanılır.

Gider pusulası satıcıya imzalatılır ve aslı satıcıya verilirken kopyası işletme sahibinde kalır. Satıcı gider pusulasını imzalayarak satış bedelini alır. Mesela el işi ürünleri üreten bir kimseden bir ürün alınacaksa alıcı konumundaki şirket, satıcı adına gider pusulası düzenler ve bunu muhasebe kaydına gider olarak düşer.

Gider pusulasında hangi bilgiler bulunur?

Gider pusulasında bulunan bilgiler şunlardır:

 • Ürün ya da hizmetin türü ve bedeli
 • Alıcıya ait unvan, ad/soyadı, adres, vergi dairesi ve numarası, kaşe
 • Belge seri ve sıra numaraları
 • İşlem tarihi
 • Maliye Bakanlığı logosu veya noter kaşesi
 • Satıcıya ait unvan, ad/soyadı, kimlik numarası, imza
 • Kesilen gelir vergisi
 • Ödenen bedel (hem rakam hem de yazı ile)

Gider pusulası nasıl alınır?

 • Gider pusulasının düzenlenmesi için vergi dairesinden izim belgesi alınır.
 • Gider pusulası bu izin belgesiyle  birlikte noterden veya Maliye Bakanlığı anlaşmalı matbaalardan alınır.
 • Yeni  işe başlayacak olan şirketler işe başlamadan, kullandıkları koçanları biten işletmeler de sayfaları tamamen bitmeden gider pusulası almalıdır.
 • Vergi Usul Kanunu (VUK), gider pusulasının tükenmez kalem, kopya kurşun kalem ya da bilgisayarda doldurulması gerektiğini söyler. Ayrıca sıra numaralı sayfaların yırtılmaması, tahribata uğramaması gerekir.
 • Gider pusulasından iş harici sayfa koparılması muhasebe suçudur. Bu nedenle cezai yaptırıma tabidir.

Kimler esnaf muaflığına sahiptir?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre esnaf muaflığından iş yeri açmadan ticari faaliyette bulunanlar faydalanılabilir. Esnaf muaflığı kapsamına girenler gezici olarak ya da perakende ticaretle uğraşırlar. Kundura boyacıları, berberler, fotoğrafçılar, kalaycılar, musluk tamircileri, çilingirler vb. meslek mensupları esnaf muaflığına sahiptir.

Gider pusulası stopaj oranları

Stopaj bir vergilendirme biçimidir; gelir veya kurumlar vergisi kalemine tabi kazançlara uygulanır. Gider pusulası stopaj oranları, satıcının alacağı bedelden kesilen gelir vergisi oranıdır, ürüne göre değişir. Gider pusulasında ödenecek tutar,  brüt tutar ve kesilecek gelir vergisi tutarı belirlenerek saptanır. Nihai tüketici olan vatandaşlara gider pusulası düzenlense de stopaj uygulanmamaktadır. 


İşletmeniz için en uygun muhasebe yazılımı seçimini yapmak istiyorsanız seçmek için Mikro ürün seçme sihirbazı sizin için en doğru adres.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını yazılım kiralama modeli ile de kullanabilirsiniz.