Gider makbuzu nedir?

Gider makbuzu, Maliye Bakanlığı’nın 213 sayılı VUK mük. 257. maddesine göre düzenlenen, dernekler tarafından kullanılan bir evraktır. Özellikle derneklere  iş yapanlar tarafından imzalanır. 

Dernekler neden gider makbuzu düzenler?

Dernekler, harcamalarını belgelendirmek mecburiyetindeler. Bu yüzden yaptıkları tüm giderleri (mal ve hizmet) fatura, perakende satış fişi ya da serbest meslek makbuzu alarak masraf kaydı yaparlar. Dernekler, vergi mükellefi olmayan ve/veya yürürlükteki mevzuat nedeniyle belge vermek zorunda olmayanlardan aldıkları mal ve hizmetler için Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde açıklanan ve karşılığında belge alınamayan mal ve hizmet alımları için gider pusulası, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında olmayan ödemeleri için ise gider makbuzu düzenler. 

Bununla birlikte, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu Dernekler Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası gereği (“Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler.”) gider makbuzu, derneklerce yapılmış ve konusu nedeniyle gider pusulası kapsamında olmayan mal veya hizmet alımları ile karşılıksız olarak yapılan ödemeler için de düzenlenir. 

Gider makbuzunun içeriği nasıl olur?

Gider makbuzunda bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 • Derneğin adı ve kütük numarası
 • Gider makbuzunun seri ve sıra numarası
 • Derneğin yerleşim adresi
 • Makbuzun tanzim tarihi
 • İşin içeriği 
 • İşin cinsi
 • İşin adedi
 • İşin fiyatı ve tutarı
 • İşin toplam tutarı
 • Yapılan işin yazı ve rakamla belirtilmiş hali
 • İşi yapan kişinin adı, soyadı, adresi, yerleşim adresi ve imzası

Gider makbuzu gelir vergisi stopajına dahil mi?

Gider makbuzlarının sureti ile yapılan gider işlemleri gelir vergisi stopajına tabi değildir. Bu yüzden gider makbuzu içeriğinde yapılan ödemelerden hiçbir kesinti yapılmaz, gidere esas meblağ muhataba aynen ödenir.

Gider makbuzu düzenlenmezse ne olur?

Eğer dernekler gider pusulası düzenlemeleri gereken durumlarda, gider makbuzu ve gider pusulası düzenlemezlerse veya eksik ya da hatalı düzenlerlerse cezai müeyyide söz konusudur. 


İşletmenizin nakit akışını gelir gider programı ile kontrol altına alın. İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.