Gelirleriniz artarken şahısların elde ettiği gelir üzerinden alınan dolaysız ve zorunlu vergi, yani gelir vergisi hakkında güncel bilgiye sahip misiniz? Her iş sahibini ilgilendiren gelir vergisini ayrıntılarıyla inceleyelim. Ayrıca 2021 gelir vergisi dilim ve oranlarına da bakalım.

Gelir vergisi nedir?

Gelir vergisi, gerçek kişiler ile hukukta hak edinebilme özelliğine sahip ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden ödedikleri vergidir. Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlanan vergiye tabi gelirler şöyle listelenir: 

  • ticari kazançlar
  • zirai kazançlar
  • ücretler
  • serbest meslek kazançları
  • gayrimenkul sermaye geliri getiren mülkler
  • menkul sermaye geliri getiren mülkler
  • diğer kazanç ve gelir getiren mülkler

Kimler gelir vergisi öder?

Türkiye’de ikamet eden, Türkiye’de devamlı olarak altı ay ve daha fazla oturan, resmi daire ve kurumlara ya da merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarının gelir vergisi ödemesi gerekir. Bu kişiler, Türkiye veya Türkiye dışında elde ettikleri tüm kazanç ve mülkler üzerinden vergilendirme sistemine dahil olur. Türkiye’de yaşamayan ve Türkiye’ye yerleşmemiş kişilere dar mükellef denir. Dar mükellefler, Türkiye’de elde ettikleri kazanç veya mülk üzerinden vergilendirilir. 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi nedir? Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi nereden alınır?

Gelir Vergisi Beyannamesi, geliri gösteren belgedir. Gelir Vergisi, mükellefin ya da vergi sorumlusunun beyanı üzerine vergilendirilir; bu beyan da gelirin göstergesi olan Gelir Vergisi Beyannamesi ile yapılır. Gelir Vergisi Beyannamesi’ni Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesinin Beyanname Formları sayfasından alabilirsiniz. e-Beyanname uygulaması ile beyannamenizi elektronik ortamdan, son teslim günü saat 24:00’e kadar da göndermeniz mümkün. Beyannamenizi elden vergi dairesine vermek, posta ile göndermek gibi seçenekleriniz de var. Gelir beyanını, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesindeki Hazır Beyan Sistemi ile de yapabileceğinizi hatırlatalım.

Gelir vergisi ne zaman ödenir?

Gelir Vergisi iki eşit takside bölünür. İlk taksit mart ayının sonuna dek, ikinci taksit ise temmuz ayının sonuna dek ödenir. Eğer basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahibi iseniz ilk taksiti şubat ayının, ikinciyi de ise haziran ayının 25. günü akşamına dek ödemelisiniz.

Gelir vergisinin ödemesi nereye yapılır?

Gelir vergisi ödemesi, vergi ödemesi yapacak kişinin ikamet ettiği adresin bağlı olduğu vergi dairesine yapılabilir. Ayrıca Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, GİB’nın internet sitesi üzerinden, anlaşmalı bankalardan, banka ve kredi kartları ile ödenebilir. 

2021 Gelir Vergisi dilimleri ve oranları nelerdir?

Ücretliler için 2021 yılı gelir vergisi dilimleri

Gelir DilimiVergi Oranı
24.000 TL’ye kadarYüzde 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlasıYüzde 20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlasıYüzde 27
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlasıYüzde 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlasıYüzde 40

Ücret dışındaki gelirler için uygulanan 2021 yılı gelir vergisi dilimleri

Gelir DilimiVergi Oranı
24.000 TL’ye kadar%15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası%20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası%27
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası%35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası%40

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.