Vergi dilimleri çalışanın yıl içerisindeki gelir vergisine tabi toplam ücretlerin
gelir vergisi oranını belirler. Vergi dilimleri yıl içerisinde elde edilen gelir
toplamları sınıflandırılarak belirlenir, yani belirli bir gelir miktarını aşan gelirlere
bir yüksek vergi oranı uygulanır. Gelir sınıfları ve uygulanacak vergi oranları
192 no’lu Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazar. Kanundaki gelir
sınıfları her yıl Maliye Bakanlığı tarafından güncellenir ve Aralık ayında Resmi
Gazete’de yayımlanır.
31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı tebliğe
göre 2019 yılı Gelir Vergisi Dilimleri aşağıdaki şekildedir:
Ücret Gelirleri İçin:
18.000TL’ye kadar vergi oranı: %15
40.000TL’nin 18.000TL’si için 2.700TL, fazlası için vergi oranı: %20
148.000TL’nin 40.000TL’si için 7100TL, fazlası için vergi oranı: %27
148.000TL’den fazlasının 148.000TL’si için 36.260TL, fazlası için vergi oranı
%35
Ücret Dışı Gelirler İçin:
18.000TL’ye kadar vergi oranı: %15
40.000TL’nin 18.000TL’si için 2.700TL, fazlası için vergi oranı: %20
98.000TL’nin 40.000TL’si için 7100TL, fazlası için vergi oranı: %27
98.000TL’den fazlasının 98.000TL’si için 22.760TL, fazlası için vergi oranı
%35
Vergi dilimi tutarları nasıl hesaplanır?
Öncelikle gelir vergisi matrahından başlayalım. Brüt maaştan SGK ve işsizlik
sigortası işçi payı düşüldüğünde gelir vergisi matrahı elde edilir. Brüt ücretten
düşülen SGK işçi payı 0,14, işsizlik sigortası işçi payı da 0,01dir. Bu vergi
matrahının aylar içerisinde artışının gösterildiği ve toplam geliri ifade eden
tutar ise kümülatif vergi matrahıdır. Kümülatif vergi matrahı da gelir vergisi
hesaplanırken kullanılır, bu yüzden vergi dilimleri hesaplanırken brüt ücret
esas alınır. Sigortalı çalışan iş değişikliği yaptığında yeni işinde vergi matrahı
sıfırdan başlar ve eski işyerindeki vergi matrahı dikkate alınmaz, kümülatif
vergi matrahı sıfırlanır. Sigortalı çalışan eğer aynı işverenle farklı bir işte
çalışmaya devam ederse vergi matrahı sıfırlanmaz. Eski işindeki vergi matrahı

yeni işinde de hesaplanmaya devam eder. Eğer işe giriş veya çıkışın sebebi
emeklilik veya askerlik ise ve ayrılan kişi tekrar aynı işte çalışmaya devam
ederse vergi matrahları sıfırlanmaz.
Ülkemizin ekonomik sisteminde gelir vergisi artan ortanlıdır. Artan oran adil
gelir dağılımını sağladığı için genellikle tercih edilmektedir. Üst gelir sahiplerine
onların gelirlerine uygun vergilendirme yapılır ve alt gelir gruplarına bu vergiler
rahatlıkla aktarılır.
Mikro Yazılım muhasebe çözümleri
Gelir vergisi dilimleri ile ilgili sorularınız veya gelir vergisi hesaplama
ihtiyaçlarınız için 30 yıldır güvenle hizmet veren Mikro Yazılım profesyonel
çözüm ortağınız olmaya hazır.
Küçük işletmenizin ekleyebileceğiniz yeni modülleri sayesinde işletmenizle
beraber büyüyen muhasebe çözümü Mikro Run, büyüme yolundaki KOBİ’lerin
muhasebe çözümü Mikro Jump ve uluslararası rekabete hazırlanan büyük
şirketlerin muhasebe çözümü Mikro Fly sayesinde bütün muhasebe
süreçlerinizi kolayca izleyip yönetin. Zamandan ve işgücünden tasarruf ediprekabet gücünüze güç katın!