Geliri olan herkesin ödemekle yükümlü olduğu gelir vergisi, sabit bir tutara göre alınmaz, maaşa göre çalışandan çalışana değişir. Peki bunun hesabı nasıl yapılır? Gelir vergisi dilimleri 2022’de nelerdir?

Geliri olan herkesin gelir vergisi ödeme mecburiyeti vardır. Gelir vergisinin sabit bir tutarı yoktur, alınan maaşa göre işçiden işçiye değişir.  Vergi hesabını doğru yapmak için bu oranları dikkatli şekilde takip edilmesi gerekir

Gelir Vergisi nedir?

Gelir vergisi, gelirler üzerinden alınan, gerçek kişilerin, hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin ödediği vergiye denir. Vergiye tabi gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlıdır. Ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları olabileceği gibi aynı zamanda gayrimenkul sermaye geliri getiren mülkler, menkul sermaye geliri getiren mülkler, diğer kazanç ve gelir getiren mülkler gelir vergisine girer.

Vergi dilimi nedir?

Devletin çalışanların geliri üzerinden yaptığı oransal kesintiye vergi dilimi denir. Vergi dilimi ile çalışanların kazandığı tutar üzerinden alınan vergi oranı belli olur. Kazanılan gelir toplamı, belirli bir yüzdeye göre vergiye tabidir. Vergi dilimi, artan oranlı bir tarifedir. Brüt ücret içinden SGK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payı düşüldükten sonra kalan kısma ise vergi matrahı denir. Esas tutar, gelir vergisi matrahıdır.

2022 yılı vergi dilimleri

Gelir vergisi tarifesi, iki şekilde uygulanır. ilki, ücretliler için uygulanan gelir vergisi tarifesi, ikincisi ise ücret dışı gelirler için uygulanan gelir vergisi tarifesidir.

Ücret harici için uygulanan 2022 yılı gelir vergisi tarifesi

  • 32.000 TL’ye kadar %15
  • 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası %20
  • 170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası %27
  • 880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası %35
  • 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası %40

Ücretliler için uygulanan 2022 yılı gelir vergisi tarifesi

  • 32.000 TL’ye kadar %15
  • 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası %20
  • 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası %27
  • 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası %35
  • 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası %40

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.