Geliri olan herkesin ödemekle yükümlü olduğu gelir vergisi, sabit bir tutara göre alınmaz, maaşa göre çalışandan çalışana değişir. Peki bunun hesabı nasıl yapılır? Gelir vergisi dilimleri 2021’de nelerdir?

Geliri olan herkesin gelir vergisi ödeme mecburiyeti vardır. Gelir vergisinin sabit bir tutarı yoktur, alınan maaşa göre işçiden işçiye değişir.  Vergi hesabını doğru yapmak için bu oranları dikkatli şekilde takip edilmesi gerekir

Gelir Vergisi nedir?

Gelir vergisi, gelirler üzerinden alınan, gerçek kişilerin, hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin ödediği vergiye denir. Vergiye tabi gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlıdır. Ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları olabileceği gibi aynı zamanda gayrimenkul sermaye geliri getiren mülkler, menkul sermaye geliri getiren mülkler, diğer kazanç ve gelir getiren mülkler gelir vergisine girer.

Vergi dilimi nedir?

Devletin çalışanların geliri üzerinden yaptığı oransal kesintiye vergi dilimi denir. Vergi dilimi ile çalışanların kazandığı tutar üzerinden alınan vergi oranı belli olur. Kazanılan gelir toplamı, belirli bir yüzdeye göre vergiye tabidir. Vergi dilimi, artan oranlı bir tarifedir. Brüt ücret içinden SGK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payı düşüldükten sonra kalan kısma ise vergi matrahı denir. Esas tutar, gelir vergisi matrahıdır.

2021 yılı vergi dilimleri

Gelir vergisi tarifesi, iki şekilde uygulanır. ilki, ücretliler için uygulanan gelir vergisi tarifesi, ikincisi ise ücret dışı gelirler için uygulanan gelir vergisi tarifesidir.

Ücret harici için uygulanan 2021 yılı gelir vergisi tarifesi

  • 24.000 TL’ye kadar %15
  • 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası %20
  • 130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası %27
  • 650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası %35
  • 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası %40

Ücretliler için uygulanan 2021 yılı gelir vergisi tarifesi

  • 24.000 TL’ye kadar %15
  • 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası %20
  • 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası %27
  • 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası %35
  • 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası %40

2020’de, Eylül ayına dek, asgari ücretlinin vergi dilimi kesintisinin oranı, işçinin maaşı haricinde ek bir geliri yoksa yüzde 15 idi. Eylül’den sonra vergi dilimi bir üst tarifeye geçti ve devlet tarafından kesilmeye başlandı.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.