Yaratıcı iş fikrinizi hayata geçirip şirketinizi kurdunuz. Hem işler tıkırında, hem de kârlılığınız iyi durumda. Peki gelirinizi kademe kademe artırırken ödemeniz gereken vergi türü hakkındaki bilgilerinizi de güncel tutuyor musunuz?

Gelir Vergisi nedir?

Gerçek kişilerin kurduğu şahıs şirketlerinin bir takvim yılı içerisinde sağladığı kâr ve gelir üzerinden devlete ödediği vergi Gelir Vergisi’dir. Türk Vergi Sistemi’nin dolaysız vergi türlerinden biri olan Gelir Vergisi, başkalarına devredilemez.

Kimler Gelir Vergisi mükellefidir? 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu esaslarına göre, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi’ne tabidir. Gelir Vergisi mükelleflerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

  • Türkiye’de yerleşmiş olanlar
  • Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla kalanlar
  • Resmi daire ve işletmelerde ya da merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları

Sıraladığımız mükellefler, Türkiye’de ve Türkiye dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir. İkametgâhı Türkiye’de olmayan gerçek kişiler de dar mükellef kabul edilip sadece Türkiye’de kazandıkları üzerinden vergilendirilir. Serbest meslek erbabı da Gelir Vergisi’ne tabidir. Hem serbest meslek makbuzu kesenler hem de fatura kesenler Gelir Vergisi’ne dahildir.

Gelir Vergisi nasıl ve nereye ödenir?

Gelir Vergisi, her mart ayının 25’ine dek ilgili vergi dairesine sunulması gereken Gelir Vergisi Beyannamesi ile birlikte mükellefin ikametgâhının ya da iş yerinin bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Ödeme bankadan da gerçekleştirilebilir.

Gelir Vergisi Beyannamesi nedir?

Gelir vergisi beyannamesi, gerçek kişilerin kurduğu şahıs şirketlerinin bir takvim yılı içerisinde sağladığı kârı resmi olarak bildirmesi için oluşturulan belgedir. Beyan da ancak gelirin göstergesi niteliğindeki Gelir Vergisi Beyannamesi ile gerçekleştirilir.

Gelir Vergisi, mükellefin ya da vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. (Tarh, “vergi koyma” demektir.) Gelir Vergisi Beyannamesi’ni Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesinin Beyanname Formları sayfasından temin edebilirsiniz. Eğer e-beyanname uygulamasını kullanıyorsanız beyannameyi elektronik ortamdan, son teslim günü saat 24:00’e kadar da gönderebilirsiniz.

Gelir Vergisi ne zaman ödenir?

Gelir Vergisi iki eşit takside bölünür. İlk taksit mart ayının sonuna dek, ikinci taksit ise temmuz ayının sonuna dek ödenir. Eğer basit usulde tespit edilen ticari kazanca sahipseniz ilk taksiti şubat ayının, ikinciyi de ise haziran ayının 25. günü akşamına dek ödemelisiniz.

Gelir Vergisi dilimleri ve oranları nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi’ne tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

Gelir vergisi dilimleriOran
22.000 TL’ye kadar%15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası%20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası%27
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası%35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası 

Bol kazançlar!


İşletmeniz için en uygun Mikro yazılımını seçmek için tıklayın.

Serbest meslek makbuzu ile faturalarınız görmek artık çok daha kolay! Faturalarınızı e-SMM de görmek için tıklayın.