Bu yazıda, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve Kurumlar Vergisi mükelleflerini ilgilendiren Geçici Vergi’nin içeriğini ve ne zaman ödenmesi gerektiğini anlattık.

 

Geçici Vergi nedir, ne işe yarar?

Geçici Vergi, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’ne mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen bir uygulamasıdır.’Peşin vergi’ adıyla da bilinen Geçici Vergi, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi haricinde ödenen bir vergi türü değildir. Yalnızca, bu iki vergi türü için tüm yılın kâr ve zarar hesabının bir kerede yapılması beklenmeden uygulanır. Yani, geçici vergi ile üçer aylık dönemlerde elde edilen kazancın vergisi peşinen tahsil edilir.

Kimler geçici vergi mükellefidir?

Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç herkes), serbest meslek erbabı ve Kurumlar Vergisi mükellefleri Geçici Vergi mükellefi olarak kabul edilir. Gelir ya da Kurumlar Vergisi mükellefi olmayan adi ortaklıklar, kolektif şirketler ve adi komandit şirketleri Geçici Vergi mükellefi de değildir. Fakat adi ortaklıklar ve kolektif şirketlerde ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların şirketten aldığı kazançlar şahsi ticari veya mesleki kazanç sayılır. İşte bu durumda bu kazançlar Geçici Vergi’nin konusuna girer. Türkiye’de bir ofisi ya da daimi temsilcisi bulunan dar mükellefiyete tabi tüm kurumlar Geçici Vergi öder.

Geçici vergi oranları nedir?

Geçici vergi oranı Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için farklılık gösterir. Gelir Vergisi mükellefleri için yüzde 15 olan geçici vergi oranı, Kurumlar Vergisi mükellefleri için ise yüzde 20’dir. Kâr ve zarar üçer aylık dönemlerde yıl başından ilgili dönemin sonuna dek hesaplanır ve önceki dönemin geçici vergi tutarı beyannamede düşülür. Bu sayede, yalnızca önceki döneme ek olarak elde edilen kâr üzerinden vergi tahakkuk etmiş olur.

Geçici Vergi dönemleri nelerdir?

Geçici Vergi’nin beyanname verme süresi
3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına dek verilir.

1-Dönem (Ocak-Şubat-Mert) 14 Mayıs
2-Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 14 Ağustos
3-Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 14 Kasım
4-Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 14 Şubat

Geçici Vergi’nin ödeme süresi
Beyanname verilen ayın 17. günü akşamına dek ödenir.

1-Dönem (Ocak-Şubat-Mert) 17 Mayıs
2-Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 17 Ağustos
3-Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 17 Kasım
4-Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 17 Şubat

Vergi hakkında daha çok bilgi arıyorsanız şu yazılarımız da ilginizi çekebilir:

Vergi hakkında bilmen gerekenler

Gelir Vergisi hakkında bilmen gerekenler

Kurumlar Vergisi hakkında bilmen gerekenler


İşletmeniz için en uygun Mikro yazılımını seçmek için tıklayın.