Fatura ünvanı nedir, nerede nasıl kullanılır?

Bir şirketin en önemli evrakı, yaptığı işler karşısında düzenlediği faturalardır. Fatura karşımıza hem matbu formatta hem de elektronik formatta çıkar. Peki bu faturada, fatura unvanının yeri nedir?

Fatura ünvanı nedir?

Fatura ünvanı, firmanın sahip olduğu isimdir. İşletmenin muhasebe işleri için kestiği faturalardaki bilgileri; firma ismini, kişinin adı ve soyadını, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi’nin adını ve kayıt numarasını içerir. İsim, gerçek kişilerde ad ve soyadı, tüzel kişilerde ise tescilli şirket ismidir.

Bir faturada hangi bilgiler bulunur?

  • Fatura ibaresi
  • Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
  • Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü şekli
  • Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
  • Alıcının (müşterinin) adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
  • Malın ve hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı
  • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası
  • Kaşe ve imza

e-Fatura mükellefi unvan değiştirirken neler yapmalı?

e-Fatura mükellefi, unvan değişikliği yaparken eğer e-fatura uygulamasına kayıtlı ise unvanı değişince 15 gün içinde unvan değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesi’nin fotokopisi ve durumu anlatan bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na posta yoluyla başvurmalı. Ayrıca yeni unvana ait mali mührü almak için de Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne elektronik ortamdan başvurması gerekiyor. Unvan değişikliği yapan mükellef, e-fatura sistemindeki unvanını dilekçesi ile güncelleyebilir. Yeni mali mührünü temin edene kadar da eski unvana ait mali mührü ile işlem yapmaya devam edebilir.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.