”Altılı faaliyet kodu” olarak da bilinen Avrupa Birliği kodlama sistemi NACE ne işe yarar? Faaliyet kodu nasıl sorgulanır? Bu yazıda NACE koduna dair sorularınızı yanıtladık.

Faaliyet kodu nedir?

Avrupa Birliği, ekonomik çalışmaların istatistiklerini tutabilmek için NACE kodu adında bir sistem oluşturmuştur. “Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne” ifadesinin baş harfleri ile oluşan NACE, “Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması” anlamına gelir ve altı haneden oluştuğu için altılı faaliyet kodu adıyla anılır. Ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistikler, NACE sistemi sayesinde küresel olarak karşılaştırılabilir. Aynı zamanda şirketler iş yerlerinin tehlike sınıfını bu kod ile belirler. Türkiye, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında 2013’te Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) liderliğinde NACE sistemini kullanmaya başlamıştır. 

Ana faaliyet kodu nedir?

Ana faaliyet kodu, mükelleflerin sicil kaydında bulunan altı haneli NACE meslek koduna denir. Mükellefler, ana faaliyet alanlarını, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu ile belirler. Faaliyet kodu listesi, GİB’in ve KOSGEB’in “NACE kodu listesi” ve benzeri başlıklardaki sayfalarından edinilebilir.

Faaliyet kodu sorgulama nasıl yapılır?

İşletme NACE kodu sorgulaması üç metot ile yapılır:

1. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sicil numarası ile NACE kodu sorgulaması: 23 rakamdan oluşan SGK sicil numarasının, 2. haneden başlayıp 7. haneye dek devam eden bölümü, NACE kodunu gösterir. 

2. Vergi levhası ile NACE kodu sorgulaması: NACE kodu, Maliye Bakanlığı’nın belirlediği vergi kodu ile aynıdır. İnternet Vergi Dairesi (İVD) sisteminden alınan barkodlu vergi levhası üzerinde mükellefin adı soyadı, ticaret unvanı, iş yeri adresi ve vergi türü alanlarından sonra ana faaliyet kodu ve adı başlığı gelir. Buradaki 6 haneli kod NACE kodudur.

3. Ticaret Odası’nda yapılan NACE kodu sorgulaması: İşletmenin bağlı olduğu ticaret odasının internet sitesinden NACE kodu sorgulanabilir. Bunun için ilgili web sitesine girip sırasıyla tescil ilan kuruluş ve sicil kayıtlarına tıklanır. Bu sayfada işletmenin kaydı ve NACE kodu detayları bulunabilir.

NACE kodu nasıl belirlenir?

NACE kodu güncel İş Yeri Tehlike Sınıfları Listesi ile belirlenir. Bazen sistemin verdiği kod ile SGK kaydındaki kod uyumsuz çıkar ya da belirlenen NACE kodu, şirketinin iş koluyla ilgisiz olur. Bu hallerde TOBB’a başvuruda bulunup NACE kodunu düzeltmek gerekir. Bu düzeltme yapılmazsa 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği ceza alınabilir. 

NACE kodu ne zaman alınır?

Henüz bir şirketiniz yoksa çalışma alanınız ve iş hacminize göre size en uygun şirket tipini seçmeli, ardından merkez adresiniz ile kira kontratınızı yapmalısınız. Sonrasında şirket ana sözleşmenizi düzenleyip ticaret odasına kayıt yaptırabilir ve vergi dairesindeki ticaret odasında belirlenen NACE kodunuz ile mükellefiyet açtırabilirsiniz. NACE kodu, işinizin tehlike seviyesini belirler ve işletmenizi az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli olarak kategoriler. Böylece iş yerinizde güvenliğinizi sağlamak için önemli bir adım atmış olursunuz.

Güvenli çalışmalar!

Şirketinize ait finansal operasyonları kolayca yönetebilmek için Mikro Yazılım Muhasebe Programı kullanabilir, kârlılığınızı artırabilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.