Firmanızın tüm operasyonlarını dijitale taşımak, kaynaklarınızı kolayca ölçülebilir, kontrol edilebilir ve planlanabilir hale getirmek istiyorsunuz. O halde sizin bir ERP sistemine ihtiyacınız var.

 ERP nedir?

Enterprise resource planning (ERP) yani kurumsal kaynak planlaması (KKP), işletmelerin insan kaynakları ile finansal kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca yönetilmesini ve etkin biçimde kullanılmasını sağlayan sistem ve yazılımların bütünüdür. Varlık amacı mal ve hizmet üretiminde sürdürülebilirlik sağlamak olan ERP, bu amaçlarla yapılan planları ve yönetimi kapsar.

ERP, işletmelerin satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına, stok yönetiminden satın almaya kadar tüm departman ve süreçlerde gerçekleştirilen işlem ve verilerini birbirine entegre eden bütünleşik bir veritabanıdır. Bu yüzden, yazılım ve donanım da dahil olmak üzere birçok bileşen içerir. Bu sayede, işletmenin tüm datasını bir araya getirir ve bu datadan önce bilgi, ardından karar ve aksiyona dönüştürülecek anlamlı sonuçlar çıkarır.

ERP modülleri nelerdir?

ERP sistemlerinde, finans, muhasebe, maliyet muhasebesi, satış, satın alma, üretim, stok yönetimi, depo yönetimi, kalite kontrol, bakım-onarım, satış sonrası servis ve insan kaynakları gibi birçok farklı başlıkta modül bulunur.

ERP yazılımlarını kimler kullanır?

ERP yazılımlarını, dileyen tüm işletmeler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, vakıflar ve devlet birimleri kullanabilir.

ERP firmanız için neden önemlidir?

Büyümek isteyen her şirketin ERP sistemine ihtiyacı vardır. Dev şirketler için olduğu kadar KOBİ’ler için de gerekli olan ERP, maliyet tasarrufu yapmanızı, bu sayede daha hızlı ve verimli büyümenizi sağlar. Hem karar alma mekanizmalarınızı daha etkin çalıştırır, hem de yönetim sürecinizi hatalardan arındırıp optimize eder.

Neden ERP kullanmalısınız?

Çünkü ERP ile;

  1. Kaliteli bir iş akışı sağlarsınız.

Aldığınız siparişleri tek bir sistem üzerinde toplayıp siparişin hazırlanma, paketlenme, depolanma, gönderilme ve teslim edilme süreçlerini üzerinden takip edersiniz. İmalatı daha kolay kontrol eder, faturalama sürecini daha hızlı ilerletirsiniz.

  1. Müşteri memnuniyetinizi artırırsınız.

İş süreçlerini insana bağlı hatalardan arındırarak müşterilere daha etkili bir ürün ve hizmet sunumu yaparsınız. Böylece müşteri memnuniyeti ve sadakatini artırırsınız.

  1. İmalat sürecinizi hızlandırırsınız.

Tüm imalat işlemlerinizi sisteme kaydederek kullandığınız farklı yöntem, ünite ve iş akışlarına rağmen  her şeyi standart bir metot üzerinden takip edersiniz. Hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edersiniz.

  1. Stoklarınızı optimize edersiniz.

Stok kayıtlarının düzenli kontrolünü sağlarsınız. Müşterilere doğru ve hızlı teslimat yapar, stok seviyesini anlık olarak takip edersiniz.

  1. İnsan kaynaklarını optimize edersiniz.

Tüm çalışanların sosyal hakları, iletişim ve hizmet bilgileri ERP sisteminde güvenli biçimde saklanır.

  1. Nitelikli raporlamalar yaparsınız.

Oluşturulan gerçek zamanlı bilgiler sayesinde, efektif, doğru raporlar üretilir. Bu sayede, şirketin öngörü becerisi artar ve hareket alanı genişler.

  1. Şirketinizi daha verimli yönetirsiniz.

Tüm bu avantajlar, şirketin karar alma mekanizmasının daha iyi işlemesine olanak tanır; kararlar hızlı ve etkili biçimde alınır.


Kârlılığınızı artıracak bir ERP çözümüne ihtiyacınız varsa işletmenize en uygun Mikro yazılımını seçmek için tıklayın.