İşletmenizin tüm operasyonlarını dijitale taşıma konusundaki kararlılığınız sizi kaynak planlaması, müşteri ilişkileri yönetimi gibi konuları araştırmaya itmiş olabilir. Siz de organizasyonunuzdaki tüm kaynakları kolayca ölçülebilir, kontrol edilebilir ve planlanabilir hale getirmek istiyorsanız, bu yazımızda, ERP nedir ne işe yarar, tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

ERP Sistemi Nedir?

Enterprise resource planning (ERP), Türkçesiyle kurumsal kaynak planlaması (KKP), işletmelerin insan kaynakları ile finansal kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca yönetilmesini ve etkin biçimde kullanılmasını sağlayan sistem ve yazılımların bütünüdür. İşletmelerin mal ve hizmet üretiminin sürdürülebilirliğini sağlama ihtiyacından doğan ERP, bu amaçlarla yapılan tüm planları ve yönetimi kapsar. Bir işletmenin satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına, stok yönetiminden satın almaya kadar tüm süreçlerde gerçekleştirilen işlem ve verilerini birbirine entegre edip tek bir elde (genellikle birleştirilmiş, bütünleşik bir veritabanı) toplayan bir bilgi sistemi olan ERP, yazılım ve donanım da dahil olmak üzere çok fazla bileşen içerir.

ERP sistemlerinde, finans, muhasebe, maliyet muhasebesi, satış, satın alma, üretim, stok yönetimi, depo yönetimi, kalite kontrol, bakım-onarım, satış sonrası servis ve insan kaynakları gibi birçok farklı başlıkta modül bulunur.  

ERP’nin varlık sebebi ve temel amacı, işletmenin tüm datasını bir araya getirip bu datadan önce bilgi, ardından karar ve aksiyona dönüştürülecek anlamlı sonuçlar çıkarmaktır.

ERP yazılımlarını, dileyen tüm işletmeler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, vakıflar ve devlet birimleri kullanabilir.

ERP şirketiniz için neden önemli?

Büyümek, tahmin ediyoruz ki, hemen her şirketin olduğu gibi sizin şirketinizin de hedefi. Yalnızca dev şirketler için değil, KOBİ’ler için de bir gereklilik olan ERP, şirketinizin maliyet tasarrufu yaparak daha hızlı ve verimli biçimde büyümesine yardım eder. Bir yandan karar alma mekanizmalarınızın da daha etkin şekilde çalışmasını sağlayan ERP ile yönetim sürecinizi hatalardan arındırıp standart hale getirebilirsiniz.

ERP’nin avantajları nelerdir?

1. Kaliteli bir iş akışı sağlar.

Müşteri temsilcileri tarafından alınan müşteri siparişleri ERP sistemi üzerinde toplanır. Bu sayede, siparişin hazırlanma, paketlenme, depolanma, gönderilme ve teslim edilme süreçlerinin tamamı sistem üzerinden takip edilebilir. Böylece, hem imalat daha kolay kontrol edilir, hem de faturalama süreci etkin biçimde ilerler. Bu da şirket için daha düzgün bir iş akışının sağlanması anlamına gelir.

2. Müşteri memnuniyetini artırır.

İnsana bağlı hatalardan arınan iş süreçleri sayesinde, müşterilere ürün ve hizmet sunumu çok daha efektif biçimde yapılır. Bu da müşterilerin memnuniyetini ve şirkete olan sadakatini artırır.

3. Standardizasyonu artırarak imalat sürecini hızlandırır.

Firma genelinde gerçekleştirilen tüm imalat işlemleri, ERP sistemine kaydedilir. Bu sayede, farklı yöntemleri, üniteleri ve iş akışları da olsa hepsi standart bir metot üzerinden takip edilir. Şirket de hem zamandan, hem de maliyetten tasarruf sağlar.

4. Stokları optimize eder.

ERP, stok kayıtlarının düzenli kontrolünü sağlar. Böylece hem müşterilere doğru ve hızlı teslimat yapılmasını sağlar, hem de stok seviyesinin firma için ideal olup olmadığı bilgisini hep güncel tutar.

5. İK bilgilerini standardize eder.

Tüm çalışanların sosyal hakları, iletişim ve hizmet bilgileri ERP sisteminde güvenli biçimde saklanır.

6. Nitelikli raporlamalar yapar.

Oluşturulan gerçek zamanlı bilgiler sayesinde, efektif, doğru raporlar üretilir. Bu sayede, şirketin öngörü becerisi artar ve hareket alanı genişler.

7. Şirketin daha iyi yönetilmesini sağlar.

Tüm bu avantajlar, şirketin karar alma mekanizmasının daha iyi işlemesine olanak tanır; kararlar hızlı ve etkili biçimde alınır.


Kârlılığınızı artıracak bir ERP çözümüne ihtiyacınız varsa işletmenize en uygun Mikro yazılımını seçmek için tıklayın.