e-Ticaret firmanız mı var? Peki ödemekle yükümlü olduğunuz şirket vergilerini biliyor musunuz? İşte tüm detaylarıyla e-ticaret vergileri…

e-Ticaret vergileri nedir?

e-Ticaret vergileri, internetten satış yapan işletmelerin aylık, üç aylık veya yıllık düzende beyan edip ödemekle yükümlü oldukları vergilerdir. Devletin vergi düzenlemeleri gereği, toptan ya da perakende ürün satışı yapan tüm e-ticaret şirketlerinin, şirket türlerine göre ödemek zorunda olduğu birkaç farklı vergi tipi vardır. Bu vergi tiplerinin ödenmesi, vergi yükümlülüklerinin yani e-ticaret vergi mükellefiyetinin yerine getirilmesi demektir. 

Vergi hakkında bilmen gereken 10 şey 

Ancak herkesin vergi yükümlülüğü bulunmaz. Mesela bir online pazaryerinde ikinci el ürün satan kişilerin vergi vermesi gerekmez. Vergi yükümlülükleri hakkında daha detaylı bilgi için Gelir idaresi Başkanlığı’nın (GİB) web sitesini inceleyebilirsiniz. Ayrıca evden e-ticaret yapanların da vergi muafiyeti bulunur. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için şu yazımıza bir göz atın:

Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti

Şirketler ve şahıs firmaları bir vergi yılı içinde hangi vergileri ödemeliler?

Damga Vergisi

Kişilerin kendi arasında, kurumların kendi arasında ve kişi ile kurumların arasındaki hukuki ve resmî işlemleri belgeleyen evraktan alınan vergi, damga vergisidir.

Damga Vergisi nasıl hesaplanır?

Muhtasar Beyanname

Muhtasar Beyanname bir vergi çeşidi değildir ama kişi veya kurumların ödemekle yükümlü oldukları vergileri beyan ettikleri belgelerdir. İşverenler, çalışanlarına ödediği ücreti, kira bedellerini, tedarikçileri ile üçüncü partilerden aldıkları hizmeti vergilendirmekle ve vergi kesintilerini Muhtasar Beyanname ile beyan etmekle yükümlüdür.

Muhtasar Beyanname kodları nelerdir?

Katma Değer Vergisi (KDV)

KDV, şirketlerin aylık olarak ödediği, internet siteleri üzerinden yapılan satış ve kesilen faturalar üzerinden yüzde 1, yüzde 8 ya da yüzde 18 oranlarıyla hesaplanarak verilen bir vergidir.

KDV nedir, nasıl hesaplanır?

Geçici Vergi

Geçici Vergi, 3 aylık olarak ödenen, kişi veya kurumların kâr ve zarar durumları incelendikten sonra beyan edilen bir vergidir. Geçici Vergi beyannamesinde kâr  oluşursa ödenen vergiler Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi’nden düşülür.

Geçici vergi nedir?

Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi

Basit usulde vergilendirme, gerçek kazançların tespiti esnasında ortaya çıkan sorunları problemleri çözmek için hazırlanmış, kayıt dışı ekonominin bertaraf edilmesine yardımcı bir uygulamadır. Basit usule tabi olan vergi mükellefleri, yıl içinde bir kez yıllık vergi beyannamesi verir. Seneyi kâr ile bitiren mükellefler basit usulde yıllık gelir vergisini, kazançlarına göre yüzde 15 ile yüzde 35 arasında bir dilimde, ilk taksidi Şubat ayının, ikinci taksidi Haziran ayının sonuna dek olmak üzere iki taksitte ödenir.

Kimler basit usulde vergilendirmeye tabidir?

Yıllık Gelir Vergisi

Gelir Vergisi, gelir vergisi mükellefleri tarafından her sene 25 Mart’a dek beyan edilen, artan oranlı dilime göre hesaplanan bir vergi türüdür. Gelir vergisinin ilk taksidi Mart ayının sonunda, ikinci taksidi ise Temmuz ayının sonuna kadar ödenir.

Gelir Vergisi hakkında bilmeniz gerekenler

Yeni kurulan işletme ve girişimlerin bu vergileri yakından takip edip ödemelerini zamanında yapmasını öneririz. Nakit akışı sorunları ya da başka sebeplerle vaktinde ödemediğiniz vergiler, belli oranlardaki gecikme zamlarıyla ödenmek zorundadır. Tavsiyemiz, e-ticaret vergilerini bir mali müşavir veya muhasebeci ile çalışarak takip etmeniz. Bu konuda Mikro’nun hayatınızı kolaylaştıracak e-ticaret muhasebe programına da göz atmayı ihmal etmeyin.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.