Artık vatandaşlıkla alakalı işlemlerin neredeyse tamamını dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. Dijital dönüşüm her alanda etkilerini hissettirirken elektronik tebligat da resmi işlemlerimizi hızlandırıp pratik hale getirerek bize birçok konuda avantaj sunan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Peki e-Tebligat başvurusu nasıl yapılır? e-Tebligat hakkında neleri bilmek gerek? Bu yazıda ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi anlattık.

e-Tebligat nedir?

e-Tebligat, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından verilen tanıma göre; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ve 456 sıra numaralı VUK Genel Tebliği hükümleri uyarınca tebliğ edilmesi zorunlu evrakın mükelleflere elektronik ortamda tebliğ edilmesi sürecini içeren uygulamadır. 1 Nisan 2016 tarihi itibarıyla uygulamaya konmuştur. Elektronik tebligat, fiziki olarak gerçekleştirilen tebligat ile aynı etki ve sonucu doğurur. Mükellefler e-tebligat uygulamasına 3 şekilde başvurabilir:

 • Kendileri
 • Kanuni temsilcileri vasıtasıyla 
 • Noterden alınan vekaletnameye sahip bir vekil ile

e-Tebligat sistemi ne zaman aktif oldu?

e-Tebligat uygulaması, 1 Nisan 2016’da yürürlüğe girdi. Mükellefler bu tarihten itibaren kendileri ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla ya da noter vekaletnamesi ile e-tebligat başvurusu yapmaya başladılar.

Kimler e-tebligat kullanmak zorunda?

Ticari, zirai ve mesleki kazancı olanlar ile kurumlar vergisine tabi mükellefler e-tebligat kullanmak zorundadır. Vergi mükellefi olmayan çiftçiler ve diğer vergisel yükümlülükleri olanlar ise dilerlerse gönüllülük esasına dayalı olarak e-tebligata geçebilir, herhangi bir e-tebligat zorunluluğu bulunmamaktadır.

e-Tebligat başvurusu nasıl yapılır?

Gerçek kişiler, e-tebligat sistemine aşağıdaki iki yöntemle başvuruda bulunabilir:

 1. Matbu formdaki talep bildirimi ile Vergi Dairesi’nden 
 2. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi’nden (https://intvrg.gib.gov.tr  – şifresi olanlar kullanıcı girişi yapabilir, şifresi olmayanlar kimlik numarası ile kimlik doğrulaması yapabilir. Sistemde talep bildiriminde verilen telefon numarası ile e-posta adresine e-posta ile bilgilendirme yapılır.)

Bu başvuru aşamaları, sistemi gönüllülük esasına bağlı olarak kullanmak isteyen tüzel kişiler ve tüzel kişi olmayanlar için de aynı şekildedir.

e-Tebligat sistemiyle ilgili önemli bilgiler

 • Başvurudan sonraki aşamada, talepte verilen telefon numarası ile e-posta adresine bilgilendirme yapılır.
 • Yasanın 107/A maddesi uyarınca e-tebligat sistemi üzerinden gönderilen belgeler, mükellefin dijital ortamdaki adresine ulaştıktan sonraki beşinci günün sonunda, alıcı belgeyi açsa da açmasa da tebliğ edilmiş sayılır.
 • GİB e-tebligat kayıtları, işlem tarih ve zaman bilgisi ile beraber otuz yıl boyunca arşivde saklanır.
 • GİB gerekli güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur. Talep halinde bu tedbirler de ilgililere delil olarak sunulur.
 • Mükellefler, e-tebligat talep bildirimi çerçevesinde bildirdikleri bilgilerde değişiklik olursa bunları bildirmekle, elektronik tebligat talep bildiriminde belirtilen koşullara uymakla, kullanıcı bilgilerini korumakla ve bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçtiğini fark ederse bunu vergi dairesine haber vermekle yükümlüdür.

e-Tebligat sistemine kayıt olmamanın cezası var mı?

e-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükellefler, bu kaydı gerçekleştirmezlerse usulsüzlük cezası ile alır. Cezalar 2022 için şöyledir: 

 • Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için 2.000 TL
 • İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için 1.000 TL
 • Bu grupların dışındakiler için 530 TL’dir.

e-Tebligat başvuru süresi

Yeni mükellefiyet kazanan kurumlar vergisi mükellefleri, işe başladıkları tarihi takip eden 15 gün içinde e-Tebligat talep bildirimini, bağlı oldukları vergi dairesine vermekle yükümlüdür. Bu işlem yasal temsilciler vasıtasıyla da yapılabilir. Yeni mükellefiyet kazanarak e-Tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin ise mükellefiyetin oluştuğu sırada e-Tebligat bildirimini ilgili vergi dairesine vermesi veya İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla vermesi gerekiyor.

e-Tebligat görüntüleme

e-Tebligat nasıl sorgulanır? e-Tebligat’ı e-Devlet sistemi üzerinden görüntülemek ve sorgulamak mümkün. Bunun için öncelikle e-Devlet şifresi, mobil imza veya e-İmza ile sisteme giriş yapmak gerekiyor. Ardından GİB üzerinden “e-Tebligat görüntüleme” seçeneği işaretleyerek e-Tebligat görüntülenebilir. e-Tebligat’ın, ayrıca e-Tebligat sistemine giriş yapılarak da sorgulanabileceğini hatırlatalım.

e-Tebligat sisteminden nasıl çıkılır?

Mecburi olarak veya gönüllülük esasıyla uygulamaya katılanların aşağıdaki durumlarda sistemden çıkması söz konusudur:

 • Tüzel kişiler, ticaret sicil kaydını silerek sistemden çıkabilir.
 • Gerçek kişiler ölüm halinde ya da haklarında gaiplik kararı verilirse sistemden çıkabilir.

e-Tebligat sisteminin faydaları nelerdir?

e-Tebligat sisteminin faydalarını mı merak ediyorsunuz? e-Tebligat kullanarak

 1. Zaman ve enerjiden tasarruf edersiniz. 
 2. Yeşil dostu bir uygulamaya katıldığınız için çevrenin korunmasına yardım etmiş olursunuz.
 3. Aldığınız ve verdiğiniz hizmetlerin kalitesini artırırsınız.
 4. Evrakınızın tebligat zamanı, gönderen kurum ve alıcı bilgileri her zaman açık ve nettir. Belgeleriniz, içerikleri başkası tarafından değiştirilemeyeceği için daima güvende olur. 
 5. Matbu tebligatlar için yaptığınız masrafı ortadan kaldırır, giderinizi azaltmış olursunuz. 

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.