Artık birçok resmi işlemi online olarak yapabiliyoruz. Dijital dönüşüm her alanda etkilerini hissettirmektedir.E-Tebligat da resmi işlemlerin hızlı ve pratik şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir uygulama. Bu yazıda elektronik tebligat ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi anlattık.

e-Tebligat nedir?

e-Tebligat, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından verilen tanıma göre; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ve 456 sıra numaralı VUK Genel Tebliği hükümleri uyarınca tebliği gereken belgelerin, mükelleflere elektronik olarak tebliğ edilmesini içeren uygulamadır. e-Tebligat ile yapılan tebliğ ile fiziki ortamda yapılan tebligat tamamen aynı sonuçları doğurur.

e-Tebligat sistemi ne zaman aktif oldu?

e-Tebligat uygulaması, 1 Nisan 2016’da yürürlüğe girdi. Mükellefler bu tarihten itibaren kendileri ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla ya da noter vekaletnamesi ile başvurmaya başladılar.

Kimler e-tebligat kullanmak zorunda?

Ticari, zirai ve mesleki kazancı olanlar ile Kurumlar Vergisi mükellefleri e-tebligat kullanmak zorunda. Bununla birlikte vergiye tabi olmayan çiftçiler ve diğer vergisel yükümlülükleri olanlar gönüllülük esasına göre başvuruda bulunabiliyor.

e-Tebligat sistemine nasıl başvurulur?

Gerçek kişiler, sistemi gönüllülük esasıyla kullanmak isteyen tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller için:

 • Kağıt talep formu ile vergi dairesine giderek
 • GİB İnternet Vergi Dairesi‘nden online olarak (https://intvrg.gib.gov.tr
  • şifresi olanlar kullanıcı girişi yaparak
  • şifresi olmayanlar ise kimlik numarası ile giriş ekranından  kimlik doğrulaması yaparak

e-Tebligat sistemiyle ilgili önemli bilgiler

 • Başvurudan sonraki aşamada, talepte verilen telefon numarası ile e-posta adresine bilgilendirme yapılır.
 • Kanunun 107/A maddesine göre, e-tebligat ile gönderilen evrak mükellefin e-posta adresine ulaşınca alıcı tarafından açılsa da açılmasa da beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.
 • GİB e-tebligat kayıtları, işlem tarih ve zaman bilgisi ile beraber otuz yıl süreyle arşivlenir.
 • GİB ilgili güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur.
 • Talep gelirse bilgiler ilgililere delil olarak sunulabilir.
 • Beyan edilen bilgiler değişirse mükellefler bu değişiklikleri bildirmek zorundadır.
 • Mükellefler, e-tebligat talep bildirimi çerçevesinde belirtilen koşullara uymak zorundadır.
 • Mükellefler, kullanıcı bilgilerini korumak zorundadır.
 • Mükellefler kullanıcı bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçtiğini fark ederlerse bu durumu vergi dairesine bildirmek zorundadır.

e-Tebligat sistemine kayıt olmamanın cezası var mı?

e-Tebligat sistemine kayıt olmak zorunda olan mükellefler, bu mecburiyeti yerine getirmezlerse usulsüzlük cezası alırlar. Bu ceza birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 1.300 TL iken ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve basit usulde kazanç sahipleri için 660 TL; bu grupların dışındakiler için 330 TL’dir.

e-Tebligat sisteminden nasıl çıkılır?

İster zorunlu ister gönüllü olsun sisteme giren mükelleflerin çıkışı aşağıdaki iki yöntemle olabilir:

 • Gerçek kişilerde, ölüm veya gaiplik kararının çıkması
 • Tüzel kişililerde ticaret sicil kaydının silinmesi

e-Tebligat sisteminin yararları nelerdir?

 • e-Tebligat sisteminin faydalarını aşağıdaki 5 madde ile özetleyebiliriz:
 • Kağıt kullanımını azaltarak çevrenin korunmasuna katkı sunar.
 • Zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
 • Alınan hizmetin kalitesini artırır.
 • Evrak içeriğinin değişmezliğini, güvenirliliğini garantiler.
 • Masrafsız olduğu için bütçeye katkı sunar.

E-devlet uyumlu E-fatura, E-defter,E-arşiv hizmetlerine E-mikro ürünleri ile erişebilirsiniz.

şletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.