e-Fatura, e-arşiv ve e-defter uygulamalarıyla e-dönüşüme iyice ısındık. Şimdi sıra e-irsaliyede! Peki e-irsaliye nedir, kimler e-irsaliyeye ne zaman kayıt olmak zorunda? Cevaplar bu yazıda! 

e-İrsaliye nedir?

Matbu olarak hazırlanan irsaliyenin, elektronik ortamda düzenlenen hali, e-irsaliyedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK), elektronik irsaliyede kağıt irsaliyede yer alan bilgilerin aynısının yer alması gerektiğini söyler. e-İrsaliyenin veri biçimi ve standartlarını, e-fatura ve e-arşivde de olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) belirler. e-İrsaliye, uygulamaya kayıtlı alıcı ve satıcılar arasında kapalı bir sistem içerisinde elektronik olarak alınıp gönderilir. Kağıt irsaliye ile tamamen aynı hukuki özelliklere sahip olan ve bu nedenle kağıt kağıt irsaliye yerine kullanılabilen e-irsaliye, üzerindeki karekod ve barkod ile sorgulanır.

e-İrsaliyeye geçiş

İrsaliyelerin artık belirli standartlara göre elektronik belge olarak düzenlenmesini, elektronik ortamda iletilip saklanmasını ve gerekirse ibraz edilmesini öngören GİB, yayınladığı tebliğde e-irsaliye geçiş tarihini 1 Temmuz 2020 olarak duyurdu. 

e-İrsaliye geçiş zorunluluğu 2021

9 Şubat 2021 tarihli 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) kapsamında, e-irsaliye zorunluluğu 2021 yılında aşağıdaki şartlarla zorunluluk kapsamında:

 • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (ya da satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, somraki hesap döneminin yedinci ayın başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda. Ayrıca bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini istisnai durumlar dışında e-irsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-irsaliye olarak almaları gerekiyor.
 • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Hal Kayıt Sistemi’ne bildirim yapmak zorunda olan komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti yapan mükelleflerin e-irsaliyeye geçme zorunluluğu, bu işlemleri gerçekleştirdikleri ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlıyor.
 • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Yasası’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, bu işlemleri gerçekleştirdikleri ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlıyor.
 • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını yapan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, bu işlemlerin gerçekleştirdikleri ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlıyor.
 • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin e-irsaliyeye geçme zorunluluğu, bu işlemleri yaptıkları ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlıyor.
 • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren beyaz şeker, yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker ya da her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu imali yapan mükelleflerin e-irsaliyeye geçme mecburiyeti, bu işlemleri gerçekleştirdikleri ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlıyor.
 • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçme mecburiyeti, bu işlemleri yaptıkları ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlıyor.
 • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcıların e-irsaliyeye geçme zorunluluğu, bu işlemleri yaptıkları ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlıyor.

Bununla birlikte e-irsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcıların da sevk irsaliyesini e-irsaliye olarak düzenlemesi, muhatabın talebine göre matbu ya da elektronik ortamda iletmesi gerekiyor.

e-İrsaliyenin avantajlarını okuyunca siz de e-irsaliye başvurusu için yöntemleri öğrenmek isteyebilirsiniz.

e-İrsaliye başvurusu nasıl yapılır?

Eğer e-irsaliye uygulamasından yararlanmak istiyorsanız önce e-fatura kullanıcısı olmanız gerekiyor.

e-İrsaliye başvurusu için şu yöntemlerle ilerleyebilirsiniz:

 • GİB
 • entegrasyon
 • Donanım ve yazılım gibi maliyet yüklerinden kaçınmak ve e-irsaliyeye GİB’e başvuru yapmak zorunda kalmadan zahmetsizce geçiş yapmak isterseniz adresiniz, e-Mikro

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.