e-Fatura, e-arşiv ve e-defter uygulamalarıyla e-dönüşüme iyice ısındık. Şimdi sıra e-irsaliyede! Peki e-irsaliye nedir, kimler e-irsaliyeye ne zaman kayıt olmak zorunda? Cevaplar bu yazıda! 

e-İrsaliye nedir?

Matbu olarak hazırlanan irsaliyenin, elektronik ortamda düzenlenen hali, e-irsaliyedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK), e-irsaliyede kağıt irsaliyede yer alan bilgilerin aynısının yer alması gerektiğini söyler. e-İrsaliyenin veri biçimi ve standartlarını, e-fatura ve e-arşivde de olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) belirler. e-İrsaliye, uygulamaya kayıtlı alıcı ve satıcılar arasında kapalı bir sistem içerisinde elektronik olarak alınıp gönderilir. Kağıt irsaliye ile tamamen aynı hukuki özelliklere sahip olan ve bu nedenle kağıt kağıt irsaliye yerine kullanılabilen e-irsaliye, üzerindeki karekod ve barkod ile sorgulanır.

e-İrsaliyeye ne zaman geçilecek?

İrsaliyelerin artık belirli standartlara göre elektronik belge olarak düzenlenmesini, elektronik ortamda iletilip saklanmasını ve gerekirse ibraz edilmesini öngören GİB, yayınladığı tebliğde e-irsaliye için zorunlu başlangıç tarihini 1 Temmuz 2020 olarak duyurdu. 

Kimler e-irsaliyeye geçmek zorunda?

GİB’e göre, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 ya da sonraki hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda. GİB, tebliğinde e-irsaliye ile birlikte e-serbest meslek makbuzu uygulamasıyla ilgili hadleri ve bu uygulamalara zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarını duyurdu. Bununla birlikte e-irsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcıların da sevk irsaliyesini e-irsaliye olarak düzenlemesi, muhatabın talebine göre matbu ya da elektronik ortamda iletmesi gerekiyor.

e-İrsaliyenin avantajları nelerdir?

e-İrsaliye başvurusunu nasıl yapabilirsiniz?

Eğer e-irsaliye uygulamasından yararlanmak istiyorsanız önce e-fatura kullanıcısı olmanız gerekiyor. e-İrsaliyeye GİB veya entegrasyon yöntemiyle başvurabilirsiniz. Ancak donanım ve yazılım gibi maliyet yüklerinden kaçınmak ve e-irsaliyeye GİB’e başvuru yapmak zorunda kalmadan zahmetsizce geçiş yapmak isterseniz adresiniz, e-Mikro


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.