Resmi işlemlerimizin çoğunu daha pratik bir şekilde yapmamızı sağlayan, ıslak imza ile aynı geçerliliğe sahip elektronik imza, bürokrasiyi azaltıp hayatımızı kolaylaştırıyor. Peki e-imzanın özellikleri neler, ne işe yarar? Nereden ve nasıl alınır? Bu soruda e-imzaya dair sorularınızın cevabını bulacaksınız.

e-İmza nedir?

e-İmza, yasada da belirtilen en sade tanımıyla bir elektronik veriye eklenen ya da elektronik verilerle mantıksal bağlantısı olan, farklı harf, karakter ve sembollerden oluşan elektronik veridir. 

Sayısal imza olarak da bilinen elektronik imza, ıslak imza ile tamamen aynı yasal geçerliliğe sahiptir. Elektronik ortamda ıslak imza yerine kullanılan e-imza, kimlik doğrulamak için kullanılır; elektronik ortamda gerçekleşen bir işlemin ilgili veriyi kimin imzaladığını, güvenilirliğini ve değiştirilip değiştirilmediğini tespit eder. Bu sebeple, e-imza ile imzalanmış bir belge inkar da edilemez.

e-İmzanın nitelikleri

23 Temmuz 2004’te uygulamay konan 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, e-imzanın niteliklerini şöyle listeler:

 1. e-İmza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur.
 2. e-İmza, Elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir.
 3. Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir.
 4. Bu veriler, aksi ispat edilinceye dek kesin delil sayılır.

e-İmza nasıl oluşturulur?

e-İmza, yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar (ESHS) aracılığıyla alınır. e-İmza almak için bu hizmet sağlayıcılara başvurmak ve kanun gereği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirim yapmış olmak gerekir. ESHS listesine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun web sayfasından ulaşabilirsiniz. e-İmzayı oluşturmadan önce bazı kimlik kontrolleri yapılır. Bu kontroller şunlardır:

 1. Eğer bireysel bir başvuru olacaksa kimlik kontrolü adreste kurulum hizmetiyle birlikte veya noter aracılığıyla yapılır.
 2. Kurumsal başvurularda ise başvuru sözleşmesiyle kontrol sağlanır.
 3. Bir başka yöntem de hizmet sağlayıcının ofisine gitmektir.

Bireysel e-imza başvurusu yapacaksanız hizmet sağlayıcıya TC kimlik numaralı nüfus cüzdanınızın fotokopisi ile noterde imzalayacağınız NES Kullanıcı Taahhütnamesi’ni  göndermelisiniz. Nitelikli elektronik sertifikanız aldığınız tarihten itibaren talep ettiğiniz süreye göre 1, 2 ya da 3 seneye dek geçerli olacaktır.

e-İmza nerelerde kullanılır?

e-İmzanın kullanıldığı yerleri aşağıda sıralıyoruz:

 • e-Devlet uygulamaları (turkiye.gov.tr)
 • e-İmzanın zorunlu olduğu kamu projeleri (UYAP, Sanayi Bakanlığı, EKAP, vs.)
 • MERSİS Projesi kapsamındaki ticari sicil işlemleri
 • Gümrük ve dış ticaret işlemleri
 • Çalışan hizmet sözleşmeleri ile diğer tüm sözleşmeler
 • Banka talimatları
 • Performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formları
 • Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu karar imzaları
 • Bayi ağı iletişimindeki sipariş süreçleri
 • Elektronik arşivin e-imzalanması
 • Islak imza gerektiren tüm uygulamalar

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.