e-Faturaya geçme zorunluluğu olan mükelleflerden misiniz? Bu yazıyla öğrenebilirsiniz.

e-Fatura nedir, beraberinde getirdiği avantajlar nelerdir?

Kimler e-fatura mükellefidir?

e-Fatura entegratörü seçerken dikkat etmeniz gereken 7 şey

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-fatura ve e-defter kullanma zorunluluğu bulunan grupları her sene yayınladığı tebliğlerle güncelliyor. Bu yüzden her yıl 1 Ocak itibarıyla bazı şirketler zorunlu olarak bu uygulamalara geçiyorlar.

Kimler e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır?

509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Sıra No: 535) 22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, e-fatura ve e-deftere geçişle ilgili şartları değiştirdi. Güncellemeye göre bazı mükelleflere e-faturaya geçiş zorunluluğu ve e-defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi

Siz de Mikro Yazılım ile e-fatura uygulamasına kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Başvurularınızı aşağıdaki adreslerden gerçekleştirebilirsiniz:

e-Fatura zorunluluğu 2022

Peki e-fatura geçiş zorunluluğu 2022‘de ne durumda? Güncel tebliğe göre brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı

  • 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 milyon TL
  • 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL 
  • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler,

belirtilen brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayanlar 1 Temmuz 2022 tarihine kadar; 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ise ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmek zorunda.

e-İrsaliye ve e-arşive geçme zorunluluklarının e-fatura ile ilgisi var mı?

  • e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar, e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte e-faturaya geçmek zorundalar.
  • e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar, e-arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte e-faturaya geçmek zorundalar.

İşletmeniz için en uygun Mikro yazılımını seçmek için tıklayın