e-Faturaya geçme zorunluluğu olan mükelleflerden misiniz? Bu yazıyla öğrenebilirsiniz.

e-Fatura nedir, beraberinde getirdiği avantajlar nelerdir?

Kimler e-fatura mükellefidir?

e-Fatura entegratörü seçerken dikkat etmeniz gereken 7 şey

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-fatura ve e-defter kullanma zorunluluğu bulunan grupları her sene yayınladığı tebliğlerle güncelliyor. Bu yüzden her yıl 1 Ocak itibarıyla bazı şirketler zorunlu olarak bu uygulamalara geçiyorlar.

Kimler e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır?

GİB’in 30 Kasım 2018’de efatura.gov.tr sitesi üzerinden yaptığı duyuruda e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellefler açıklanmıştır.

20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-fatura ve e-defter uygulamaları çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 454 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nden anlaşılacağı üzere

a) 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflere: İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu tarih 1/1/2019’dur),

b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.) Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren)

c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere, mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren),

e-Fatura ve e-defter uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Örnek:

Örneğin, 2017 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 milyon TL brüt satış hasılatını aşan X Anonim Şirketi, 31/12/2018 tarihine dek (bu tarih de dahil olmak üzere) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2019 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamış ve e-fatura uygulamasına geçmiştir.

Bununla birlikte 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve İnternet Satışı Nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 464 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1.1.2019 tarihi itibariyle e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, belirtilen özellikleri taşıyan mükellefler vergisel uygulamalar bakımından hukuki bir sorun yaşamamak ve cezai işlemlere maruz kalmamak için 31.12.2018 tarihine dek (bu tarih de dahil) e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamalarına ilişkin gerekli başvuruları ve hazırlıkları yapmışlardır.

Siz de mikro ilee-fatura uygulamasına kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Siz de başvurularınızı aşağıdaki adreslerden gerçekleştirebilirsiniz:

Mali mühür başvurusu için: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

e-Fatura başvurusu için: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

e-Defter başvurusu için: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/


İşletmeniz için en uygun Mikro yazılımını seçmek için tıklayın