e-Faturaya geçme zorunluluğu olan mükelleflerden misiniz? Bu yazıyla öğrenebilirsiniz.

e-Fatura nedir, beraberinde getirdiği avantajlar nelerdir?

Kimler e-fatura mükellefidir?

e-Fatura entegratörü seçerken dikkat etmeniz gereken 7 şey

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-fatura ve e-defter kullanma zorunluluğu bulunan grupları her sene yayınladığı tebliğlerle güncelliyor. Bu yüzden her yıl 1 Ocak itibarıyla bazı şirketler zorunlu olarak bu uygulamalara geçiyorlar.

Kimler e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-fatura ve e-defter uygulamaları çerçevesinde, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, 1.7.2020 tarihi itibarıyla e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.

Buna mukabil,

  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.) Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren)
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere, mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren),

e-Fatura geçme zorunluluğu ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Siz de mikro ile e-fatura uygulamasına kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Siz de başvurularınızı aşağıdaki adreslerden gerçekleştirebilirsiniz:

Mali mühür başvurusu için: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

e-Fatura başvurusu için: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

e-Defter başvurusu için: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/


İşletmeniz için en uygun Mikro yazılımını seçmek için tıklayın