e-Fatura mükellefi müşterisine e-arşiv faturası düzenlenir mi? Bir e-fatura mükellefi olarak işletmeniz için kesilmiş e-arşiv faturası yasal mıdır? Cevaplar yazımızda!

e-Fatura nedir, kimlere kesilir?

e-Fatura, kağıt faturanın elektronik formudur. e-Faturanın özellikleri şunlardır:

 • e-Faturanın veri format ve standardı Maliye Bakanlığı’nın merkezi platformu olan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenir.
 • Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği, e-faturada bir faturada olması gereken tüm bilgiler bulunmak zorundadır.
 • e-Faturanın satıcı ve alıcı arasındaki iletimini GİB yapar.
 • e-Fatura, kağıda basılmaz; tüm işlemleri dijital ortamda gerçekleştirilir.

e-Arşiv nedir, kimlere kesilir?

e-Arşiv, faturanın elektronik ortamda düzenlenip ikinci sayfanın yine elektronik ortamda saklanması ve ibraz edilmesini sağlayan bir e-dönüşüm uygulamasıdır. e-Arşiv şu özellikleri taşır:

 • Dijital ortamda düzenlenip dijital ortamda saklanır.
 • Online olarak ibraz edilir.
 • İkinci nüshası elektronik ortamda saklanır.

e-Arşiv faturanın e-faturadan farkı nedir?

 • e-Fatura sadece e-fatura mükelleflerine kesilip gönderilirken e-arşiv fatura göndericinin e-fatura mükellefi, alıcının kağıt fatura kullanıcısı olması halinde kullanılır. Kısacası şayet e-fatura mükellefiyseniz bireysel müşterilerinize e-mail ile e-arşiv fatura gönderebilir, ikinci nüshasını elektronik fatura formatında saklayabilirsiniz. e-Faturayı e-fatura programı ile kolayca hazırlayabilirsin.
 • e-Fatura kullanıcısı olmayanlara kağıt fatura veya e-arşiv fatura düzenlenir.
 • e-Arşiv kullanıcısı olmak için öncelikle e-fatura kullanıcısı olmak gerekir. Hem e-fatura hem de e-arşiv kullanıcıları, e-fatura mükellefleri haricindekilere e-arşiv gönderebilir.

e-Fatura mükelleflerine e-arşiv fatura kesilir mi?

433 sıra numaralı VUK Genel Tebliği “3. e-Arşiv Uygulaması İzni” başlıklı bölümde şu hükmü verir: “397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan tebliğe göre e-Fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.” Yukarıdaki bilgilerin ve VUK’un hükmünün ışığında şunu söyleyebiliriz: VUK’un belirlediği koşullara göre e-fatura kullanıcısı olan mükelleflere kesilecek faturanın türü, e-fatura olmalıdır. e-Fatura kullanıcısı olan birine düzenlenen e-arşiv faturası, e-faturanın yerini tutmaz ve geçerli sayılamaz.

e-Fatura mükellefine e-arşiv fatura kesilirse ne yapılmalı?

 • Böyle bir durumla alıcı olarak karşılaşırsanız karşı taraftan e-arşiv faturayı iptal edip e-fatura düzenlemelerini isteyebilirsiniz.
 • Eğer siz e-fatura mükellefi müşterinize yanlışlıkla e-arşiv düzenlerseniz sizin bu belgeyi iptal edip yerine e-fatura düzenlemeniz gerekir.
 • Yanlışlıkla düzenlenen e-arşiv veya matbu fatura, kayda alınıp KDV Beyannamesi için konu edilirse iptal edilemez. Bu durum da VUK gereği cezai uygulama gerektirir. Ayrıca malın teslimi gerçekleşirse ya da hizmet verilmişse KDV de doğar.
 • Diğer taraftan e-arşiv düzenlenmiş olsa bile mal veya hizmetin tesliminden itibaren 7 gün içerisinde e-faturanın da düzenlenmesi gerekir. Şayet bu zaman zarfında e-fatura düzenlenmezse ilgili taraf usulsüzlük cezası alır.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.