e-Fatura ve e-arşiv hem günlük hayatımızın hem de profesyonel süreçlerimizin bir parçası. Çevreci olduğu, faturalama süreçlerini hızlandırdığı, işletmelerin fatura başına maliyetini düşürdüğü ve e-dönüşüm sürecine adaptasyonunu kolaylaştırdığı için e-fatura ve e-arşiv uygulamaları artık birer ihtiyaç. Peki e fatura ile e arşiv fatura arasındaki farklar neler? İçerikleri, amaçları ve kullanıcıları açısından nasıl değişiklikler söz konusu? Yazımızda bu soruları cevaplayacağız.

e-Fatura nedir?

e-Fatura mükellefleri arasında dijital ortamda hazırlanıp gönderilen elektronik faturaya e-fatura denir. 

Kimler e-faturaya geçebilir?

421 numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’ne göre cirosu belli bir miktarın üzerinde olan şirketlere e-fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluğa dair şartlar her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından güncellenir. İsteyen şirketler, zorunluluk kapsamında olsa da olmasa da e-fatura uygulamasına geçmek isteyebilir.

e-Arşiv fatura nedir?

e-Arşiv fatura, faturanın elektronik ortamda düzenlenip aynı platformda saklandığı ve ibraz edildiği fatura uygulamasıdır. Formatı ve standardı GİB tarafından belirlenir. Faturaların ikinci nüshasının elektronik ortamda saklanmasını ve yine elektronik olarak kolayca ibraz edilmesini sağlar.

e-Arşiv, e-faturadan hangi yönleriyle ayrılır? 

  • e-Arşiv fatura kullanmak için ise öncelikle e-fatura kullanıcısı olmak gerekir. 
  • e-Fatura kesmek için hem alıcı hem de gönderici e-fatura uygulamasına kayıtlı olmalıdır. Yani e-fatura yalnızca e-fatura mükellefleri arasında kullanılır. e-Arşiv ise göndericilerin e-fatura, alıcıların matbu fatura kullandığı hallerde düzenlenir. Yani e-fatura kullanıcısı olmayan tüm kişi ve kurumlara matbu fatura veya e-arşiv fatura düzenlenir.

e-Fatura ve e-arşiv faturanın ortak avantajları nelerdir?

  • Elektronik fatura, yazıcı ve kargo gibi operasyonel süreçleri ortadan kaldırır ve fatura başına maliyeti azaltır.  
  • Her iki uygulama da oldukça pratik olduğu için muhasebe süreçlerini kısaltır ve maddi hatalardan arındırır.
  • Veri ve belgelere erişim süresini kısaltır, arşivleme maliyetini düşürür. 
  • Hızlanan faturalama süreci sayesinde nakit akışını hızlandırır.
  • Toplam iş yükünü azaltıp verimliliği artırır.
  • İşletmeleri iç ve dış denetime uygun ve uluslararası finansal standartlara uyumlu hale getirir. 
  • Her iki uygulama da kağıt kullanımını azalttığı için çevre dostudur. 

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.