e-Dönüşüme katılıp faturalama süreçlerinizi dijital ortama taşıyarak nakit akışınızı hızlandırabilir, iş yükünüzü azaltabilir ve verimliliğinizi yükseltebilirsiniz. Aynı zamanda iç ve dış denetime uygun bir altyapınız olur. e-Arşiv faturanın özellikleri nelerdir? Peki 2022 yılında e-arşiv fatura zorunluluğu kimler için söz konusu? Her şirket e-arşiv fatura uygulamasına geçebilir mi? e-Arşiv faturaya geçiş kimler için zorunluluk kapsamındayken kimler kendi tercihiyle e-arşiv faturayı kullanabilir? e-Arşiv faturaya geçmenin şartları nelerdir? Sorularınızı bu yazıda cevapladık.

e-Arşiv fatura nedir?

e-Arşiv, faturanın dijital ortamda düzenlenip muhafaza ve ibraz edilmesini sağlayan bir uygulamadır. e-Arşiv, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 433 numaralı genel tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak kağıt üzerinde düzenlenip muhafaza ve ibraz edilme zorunluluğu olan faturanın, elektronik ortamda düzenlenip ikinci nüshasının yine elektronik ortamda saklanmasına ve gerektiğinde ibraz edilmesine olanak tanır. 

e-Arşiv faturanın özellikleri nelerdir?

  • e-Arşivin formatı ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenir. 
  • e-Arşiv kullanıcısı olabilmek için ise öncelikle e-fatura kullanıcısı olmak gerekir.
  • e-Fatura kullanıcısı aynı zamanda bir e-arşiv kullanıcısı ise e-fatura mükellefleri haricindekilere e-arşiv faturası keser.

e-Arşiv ile e-faturanın farkı nedir nedir? 

e-Fatura yalnızca e-fatura mükellefleri arasında kesilip gönderilir, e-arşiv ise gönderici e-fatura; alıcı kağıt fatura kullanıcısı ise kullanılır. 

e-Arşiv zorunluluğu: Kimler e-arşive geçmek zorunda? 

e-Arşiv kimlere zorunlu? Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’ne göre elektronik belgelerin kullanımı ve denetiminde değişiklikler söz konusu. Tebliğe göre e- faturaya geçme zorunluluğu olan tüm mükellefler için e-arşiv fatura zorunluluğu da söz konusu. Buna göre, brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı;

  • 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 milyon TL
  • 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL 
  • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler,

belirtilen brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayanlar 1 Temmuz 2022 tarihine kadar; 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ise ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmek zorunda.

e-Arşiv faturaya nasıl geçilir? 

e-Arşiv hesabı, tüm belgelerin elektronik ortamda uzun süre güvenle saklanmasına olanak tanır. e-Arşiv hesabı edinmek için bir donanım ya da yazılım bedeli ödemenize gerek yok. Dilerseniz Mikro Yazılım’ın e-Dönüşüm hizmetleri ile kolayca e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarına geçebilirsiniz.

Yeni bir e-arşiv kullanıcısı için e-arşiv faturanın iptali ya da iadesi de önemli bir soru olabilmektedir.

İyi çalışmalar!


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.