Sektör ya da teknoloji ayırt etmeksizin, dijital, dokunduğu her alanı değiştirip zenginleştiriyor. Dünya, her bir zerresiyle birbirine daha entegre olurken, siz dijital dönüşümün neresindesiniz? KOBİ’niz bu dönüşümden nasıl fayda sağlayabilir?

Gelişen teknoloji bir yandan dünyanın farklı uçlarını birbirine bağlıyor, bir yandan da iş yapış biçimlerimizi değiştiriyor. Büyük yatırımların ve sermayelerin yerini, artık yaratıcı bir fikir ve teknolojiyi iyi kullanan bir ekip alıyor. Son hızla dijitalleşen dünyada, rekabet elinizi kuvvetlendirmek ve yarışta birkaç adım öne çıkmak için, sizin de dijitalleşmeniz gerekiyor.

Muhtemelen, kullandığınız mobil araçlarla ve size uzaktan erişim fırsatı tanıyan yazılımlarla dijital dönüşüme çoktan başladınız. Şimdi sıra, bir seviye daha yükselip etkinliğinizi ve verimliliğinizi artırmakta.

Dijital dönüşüm nedir, nasıl gerçekleştirilir?

Dijital dönüşüm dediğimizde, dijital strateji ve teknolojilerin mevcut iş süreçlerinin tümüne adapta edilmesinden bahsediyoruz. Hemen hemen tüm kurumlar için son yılların en önemli konularından biri haline gelen dijital dönüşüm, hedef kitlenizden ürün ve hizmetlerinize, kullandığınız yazılımlardan pazarlama taktiklerinize, e-ticaret sisteminizden veri altyapınıza, web sitenizden sosyal medyadaki duruşunuza kadar pek çok konuyla yakından ilintili.

Dijital dönüşüm, bilgiye, zamana ve kaynağa ihtiyaç duyar. Firmanıza, faaliyetlerinize ve altyapınıza dair sahip olduğunuz ayrıntılı bilgiye, dijital dünyaya dair teknolojik bilgiyi de ilave etmelisiniz. Plan yapmak ve o plana uygun davranmak için ise zaman gerekir. Kaynak ise, hem finansal hem de insan kaynağını temsil eder.

Dijital dönüşüm sürecinizde bir adım daha ilerlemek için altyapınızı gözden geçirmeli, belki bir teknoloji firmasıyla çalışıp bulunduğunuz noktayı belirlemelisiniz. Siz sorun ve çözüm tespiti yaptıkça, ihtiyacınız olan yol haritası ve kullanacağınız kaynaklar da yavaş yavaş oluşacaktır. Yol haritanız, sektörünüze, işletmenizin büyüklüğüne, maddi kaynaklarınızın miktarına ve ekibinize göre değişebilir. Unutmayın, başarının tek bir yolu yoktur; size özel özgün bir yoldan gitmeyi başkasının adımlarını takip etmeye her zaman tercih edin.

Dijital dönüşümün KOBİ’nize sağlayacağı faydalar nelerdir?

  1. Uçtan uca otomasyon

Dijital dönüşümle yalnızca yüksek teknolojiden faydalanmaz, aynı zamanda üretimden pazarlamaya tüm süreçlerinizi yenilersiniz. Bu sayede, uçtan uca otomasyon sağlarsınız.

  1. İstediğiniz yerden yönetim

Dijital dönüşüm sayesinde, mobiliteye kavuşursunuz. Yalnızca yeni mobil cihazlara sahip olmaz, aynı zamanda tüm işlerinizi bu araçlarla istediğiniz yerden dilediğiniz biçimde yönetebilirsiniz. Bu da işinizde verimlilik sağlar.

  1. Daha yüksek güvenlik

Eğer dönüşümünüzü veri tabanı güvenliği sağlayacak şekilde yapılandırırsanız, kullanacağınız bulut platformları ile işiniz ve verileriniz koruma altında olur.

  1. Müşterilerle yakın iletişim

Veri temelli dijital bir sisteme geçtiğinizde, yalnızca veri depolamaz aynı zamanda bu verileri analiz edip çözümleyerek müşterilerinizi daha yakından tanır, onlara daha iyi hizmet sunarsınız.

  1. Yeni ürün ve hizmetler geliştirme

Etkin bir veri analizi sayesinde, yeni ürün ve hizmetler geliştirmeniz de kolaylaşacaktır.

  1. Ulusal ve uluslararası rekabet avantajı

Hem katma değeri yüksek ürünler üretmek ve hacmi büyük üretimler yapmak için, hem de bu üretimi yönetmek için teknolojiye ihtiyacınız var. Dijital dönüşümün getireceği teknolojilerle, yerel pazardan küresel markete ulaşabilirsiniz.

  1. Daha çok ve hızlı büyüme potansiyeli

Küresel pazara ulaştığınızda, sizden çok daha büyük şirketlerle yarışma şansınız olur. Bu sayede, siz de daha çok ve hızlı büyüyebilirsiniz. SAP tarafından yapılan bir araştırmaya göre[1], karar alıcıların yüzde 49,3‘ü teknolojinin küçük işletmelerin büyük işletmeler karşısındaki hareket alanını genişlettiğine; yüzde 40,8‘i ise organizasyon ölçekleri sayesinde dijital dönüşümü daha hızlı gerçekleştirebildiklerinden, küçük işletmelerin büyük şirketlere göre daha avantajlı olduğuna inanıyor.

Türkiye ekonomisinin yüzde 90’ından fazlasını KOBİ’lerin oluşturduğunu biliyor muydunuz?

TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’deki işletmelerinyüzde 99,8’i, istihdamın yüzde 73’ü, cironun yüzde 62’si, ihracatın ise yüzde 55’i KOBİ’lere ait[2]. Bu tablo, KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası rekabette güçlü olmasının kendilerine olduğu kadar ülkemize de faydalı olduğunun bir kanıtı niteliğinde.

Siz de Mikro Yazılım’ın 30 yıllık tecrübesinden faydalanarak firmanızın e-Dönüşümünü e-Mikro ile tamamlayabilirsiniz.

 
[1] “Why dıgıtal tech ıs a competıtıve advantage for small busınesses.” Forbes, 2016. https://www.forbes.com/sites/sap/2016/08/15/why-digital-tech-is-a-competitive-advantage-for-small-businesses/#2427fb263755
[2] Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri. TÜİK, 2016. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1033