Koronavirüs (Covid-19) Salgını ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması dahilinde teslim edilen malların ihracat süreleri uzatıldı.

Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre ihraç kayıtlı teslimler

Kanun, 11/1-c maddesinde normal şartlar altında “ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunmaktadır.” ifadesini içeriyor. Ayrıca ihracatın mücbir sebepler ya da beklenmedik durumlar yüzünden üç ay içinde gerçekleşmemesi durumunda en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara üç aya kadar ek süre verilmesini öngörüyor.

İhraç kayıtlı teslimlerin süresi uzatıldı

Covid-19’in oluşturduğu mevcut durum nedeniyle ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu, 01.4.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasına rastlayan mükellefler için ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmadan üç ay daha uzatılmış kabul ediliyor.

Eğer ihracat süresi, belirtilen süreden önce dolduysa ve ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkur döneme rastladıysa da aynı karar uygulanacak.

Daha önce mücbir sebep ya da beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek süre almış mükellefler için ise alınan ek sürenin dolduğu tarihin 01.4.2020 ile 30.06.2020 arasına rastlarsa söz konusu ek süre ilave bir başvuruya gerek olmadan üç ayda tamamlanacak.

Sistem Global, sektörün en kapsamlı destek sunan online platformu eDanışman’ı, ülkedeki tüm firmaların ve kişilerin kullanımına sunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.