Torba kanun ile iş sözleşmesinin feshi yasaklanıyor, işveren işçiyi, onun onayı olmadan ücretsiz izne mi çıkaracak? 

Torba kanun ile iş sözleşmesinin feshinin yasaklanması hangi sonuçları doğuracak? Yeni kanunu farklı açılardan birlikte inceleyelim. 

Fesih yasağı yönünden inceleme

4857 sayılı İş Kanunu’ndaki birçok düzenleme, hem işçiye hem de işverene her zaman iş sözleşmesini feshetme hakkı tanır. Covid-19 Salgını tüm dünyada ve ülkemizde yayılarak iş ortamı ile beraber ticari ilişkileri de derinden etkiledi. Bu sebeple birçok işveren süreli ya da süresiz şekilde iş durduru, işçilerin sözleşmelerini feshetti veya işçileri ücretli ya da ücretsiz izne çıkardı. Bu durumu önlemek için Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı’nın 5. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na “Geçici İstihdam Güvencesi” başlıklı geçici bir 10. maddenin eklenmesi isteniyor. 

  • Bu madde ile salgının yayılması sonucu kamu yararının gerektirmesi gerekçe gösterilerek henüz tasarı halinde olan maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay süreyle işverenin işçinin iş sözleşmesini feshetmesi yasaklandı. 
  • Fesih yasağı yasalaşırsa hem iş kanunu, hem borçlar kanunu hem de de diğer kanunlar kapsamında işçi olarak çalışan tüm işçileri etkileyecek. 
  • Üç ay sürmesi planlanan yasağın istisnası, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı’nın 5. maddesi ile düzenlenerek 4857 sayılı İş Kanununa eklenmek istenen geçici 10. madde içerisinde yer alıyor. 
  • Buna göre fesih yasağı olan üç aylık süre içinde, işveren yalnızca 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin 2. fıkrasındaki ”ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” kapsamında iş sözleşmesini feshedebilir. 
  • Yasak süresi Cumhurbaşkanı tarafından altı aya kadar uzatılabilir.

İşverene işçiyi onayını almadan ücretsiz izne çıkarma hakkını tanıması yönünden inceleme

Bazı durumlarda gerek işçiden gerek işverenden kaynaklanan sebeplerle işçi kendi isteği ile ücretsiz izin kullanabiliyor veya işveren işçiye ücretsiz izin kullandırabiliyor. İşverenin işçiye kullandıracağı ücretsiz izin için işçinin de rızası/onayı aranıyor. İşveren işçisini rızasını almadan zorla ücretsiz izne çıkartırsa iş sözleşmesini feshetmiş sayılıyor ve  bazı tazminatlar ödemesini gerektiriyor. Taslak halindeki geçici 10. maddenin 1. fıkrası ile fesih yasağı uygulanan ve bu kapsamda sözleşmesinin feshedilmesi geçici süreyle yasaklanan işçi için işverene ücretsiz izne ayırma hakkı tanınıyor. Taslak metne göre işveren fesih yasağının devam ettiği süre boyunca işçiyi rızasını almadan ücretsiz izne çıkartabilecek ve bu iş sözleşmesinin feshi anlamına gelmeyecek.
 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı’nın 4. maddesi ile getirilmek istenen düzenlemenin kapsamı nedir?
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı’nın 4. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 24. madde eklenmek isteniyor. Buna göre işvereni tarafından onayı aranmadan ücretsiz izne çıkarılacak işçilerin 4447 sayılı İşsizlik Kanunu’na eklenmesi planlanan geçici 24. maddesi ile işsizlik fonundan günlük 39,24 TL ödeme alabilecek. Aynı düzenlemeye göre 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış işçilerden, işsizlik ödeneğinden yararlanma hakları bulunmadıkları için işsizlik ödeneğinden ödeme alamayan işçilerin de ödenekten günlük 39,24 TL ücret desteği alması mümkün olacak. İşvereni tarafından ücretsiz izne ayrılıp fondan destek alan işçilerin, işverenleri tarafından çalıştırıldığı tespit edilirse işveren idari para cezasına çarptırılacak. İşverenin ödeyeceği para cezası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102. maddesinde belirlenen idari para cezalarının dört katı olacak. Kanunlaşması planlanan 4. madde ile eklenecek geçici 24. Maddeye göre günlük 39,24 TL tutarında olan nakdi ücret desteği, üç ay olarak belirlenen fesih yasağı süresi için verilecek. Bu destekten yararlanma süresi Cumhurbaşkanı kararı ile altı aya uzatılabilir.

Özetle
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağının 5. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na Geçici İstihdam Güvencesi başlıklı geçici 10. maddesi eklenmesi suretiyle geçici süre ile fesih yasağı getirilmesi ve işverene işçinin onayını almaksızın işçisini ücretsiz izne çıkarma hakkı tanınması,
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağının 4. maddesi ile 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa Geçici 24. maddesi eklenmesi suretiyle ise işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılan işçiler ile 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılan ve kanunun aradığı şartların yokluğu nedeniyle işsizlik ödeneğinden faydalanamayan işçiler için fesih yasağı süresince fondan her gün için 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi planlanıyor.

Önemli uyarı
Bu düzenlemelerin henüz tasarı halinde olduğunu ve ancak kanunlaşırsa uygulanacağını hatırlatalım.

Sistem Global, sektörün en kapsamlı destek sunan online platformu eDanışman’ı, ülkedeki tüm firmaların ve kişilerin kullanımına sunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.