Mücbir sebep kapsamı dışındaki mükelleflerin e-defter verme süresi ve  basit usuldeki mükelleflerin defter beyan sistemi kayıt süresi uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı 20.04.2020’de yayımladığı 128 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile iki duyuruda bulundur. Bu duyurular şöyle:

  1. Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi uzatıldı. 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30.04.2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme süresi 01.06.2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
  1. Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin Defter-Beyan Sistemi’ne yapması gereken kaydın süresi uzatıldı. Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin, Defter-Beyan Sistemi’ne 30.04.2020 gününe dek kaydetmeleri gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlar için kayıt süresi 31.07.2020 Cuma günü sonuna dek uzatıldı.

Sistem Global, sektörün en kapsamlı destek sunan online platformu eDanışman’ı, ülkedeki tüm firmaların ve kişilerin kullanımına sunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.