Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 1 Haziran 2020’ye uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı 17.04.2020 tarihli ve 127 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30.04.2020 gününün sonuna dek verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 01.06.2020 Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı.

Sistem Global, sektörün en kapsamlı destek sunan online platformu eDanışman’ı, ülkedeki tüm firmaların ve kişilerin kullanımına sunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.