Virüsten etkilenen mükelleflere beyanname verme ve ödeme süresi uzatma avantajı

24.03.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre Koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükellefler, vergi sorumluluklarını yerine getirirken mücbir sebep hükümlerinden faydalanabilecek. Bu kapsamda Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken Muhtasar ve Katma Değer Vergisi beyannamelerini 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar verebilecekler, bunlar üzerine tahakkuk eden vergileri de 6’şar ay uzatarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde ödeyebilecekler.

Mücbir sebebin kapsadığı mükellef ve mükellef grupları

Vergi Usul Kanun’unun Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiyle aşağıdaki mükellefler, 01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep kapsamına alındı:

 • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler
 • Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı nedeniyle alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler
 • Ana faaliyet alanı nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen iş yerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefleri

Mükelleflerin ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde 24.03.2020 itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacak. Mükellefin ana faaliyet kodu yukarıdaki sektörlerde bulunmadığı halde ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ediyorsa mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığı fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınarak belirlenecek.

Mücbir sebep hangi vergi sorumluluklarını erteliyor?

Mücbir sebep kapsamında kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak 

 • 27.04.2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30.04.2020 tarihine dek verilmesi gereken Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme süreleri 27.07.2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27.10.2020 Salı
 • 27.05.2020 tarihine dek verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 01.06.2020 tarihine dek verilmesi gereken Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme süresi 27.07.2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 27/11/2020 Cuma
 • 26.06.2020 tarihine dek verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30.06.2020  tarihine dek verilmesi gerekenForm Ba-Bs bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme süresi 27.07.2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28.12.2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle uygulanan mücbir sebep

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirlere göre 65 yaş ve üstünde olan veya kronik rahatsızlığı yüzünden sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenler; yasağın başladığı 22.03.2020 tarihinden, yasağın sona ereceği tarih arasında mücbir sebep halinde kabul ediliyor.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vergi sorumluluğunun ertelenmesi

 • Sokağa çıkma yasağı nedeniyle verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna dek uzatıldı.
 • 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme süreleri uzatılması vergi dairelerinin yaptığı tespitle resmen gerçekleştirilecek. Bu kapsamda süre uzatımı için bir başvuru alınmayacak.
 • Kronik rahatsızlık yüzünden beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için rahatsızlığın belgeyle ispat edilmesi gerekiyor. Beyanname, bildirim verme süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusu ile yapılacak. Sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekiyor.

Diğer konular

 • Sokağa çıkma yasağı 30.06.2020 tarihine kadar sona ererse bu yasak nedeniyle mücbir sebeplerden faydalanan mükellefler, ilk bölümde bahsettiğimiz kapsamdalarsa sokağa çıkma yasağının sona erme tarihinden itibaren bu hükümlerden faydalanmaya devam edecek.
 • Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgileri, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmek zorunda olursa, mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacak.

Sistem Global, sektörün en kapsamlı destek sunan online platformu eDanışman’ı, ülkedeki tüm firmaların ve kişilerin kullanımına sunuyor. Detaylı bilgi için tıklayın.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.