Çek nedir?

Ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olan çek bir evrak türüdür Keşideci olarak adlandırılan hesap sahibinin bankaya düzenlediği bir belge türü olarak da adlandırılan çek içerisinde Lehtere yani çekte adı yazan kişiye ödeme talimatını içerir. Keşidecinin banka hesabından Lehtere çek ile beraber yazılı miktar kadar bir ödeme gerçekleştirilir. Çekin yazıldığı defterler ise çek defteri olarak adlandırılmakta ve bankalar tarafından kurallara uygun olarak düzenlenir. Çek yaprakları ile dolu olan bu defter kişinin vergi kimlik numarası, hesabın bulunduğu şube adı ve hesap numarası gibi zorunlu bilgileri de barındırır.

Çek ne zaman geçerlidir, ne zaman geçersizdir?

Çek defterleri içerisinde bulunan yaprakların her birisinin ilgili banka tarafından bastırılan veya basılan baskı şekilleri olması gerekir. Bu baskı şekilleri T.C Merkez Bankası tarafından belirlenir. Çek yapraklarının her birisi üzerinde özellikle “Çek” kelimesinin yazılması, eğer yabancı bir dilde yazılmış ise o dilde o kelimenin karşılığının çek olunduğundan emin olunması gerekir. Her bir yaprağın üzerinde ait olduğu bankanın adını, hesabın bulunduğu şubenin adını ve çeki düzenleyen/çek sahibinin hesap numarasını bulundurmak zorundadır. Aynı zamanda unutulmamalıdır ki ödenmesi için yazılan miktarı ödememesi adına herhangi bir engel bulunmamalıdır. Herhangi bir engelleyecek kayıt veya şartın bulunması çekin geçerli olmasını engeller.

Çek nasıl düzenlenir? Çek üzerinde düzeltme yapılabilir mi?

Çekin düzenlenmesi de kişinin ilgili işlemi sağlıklı gerçekleştirilmesi açısından bir o kadar önemlidir. Çekin düzenlendiği tarih, çeki düzenleyen kişi ve kişinin vergi kimlik numarası açıkça belirtilmesi gerekir. Kişinin, keşideci tarafından kendi el yazısı ile imzalanması gerekir. Bu nedenle de imza kaşesi, mühür, parmak izi vb. araçlar bazı durumlarda imza yerine geçse dahi çek için geçerli değildir. Bütün bunlar Keşideci tarafından olsa da çekin ödeneceği kişinin de açıkça belirtilmesi gerekir. Eğer çekte düzenleme yapılması gerekiyor ise bunu da keşideci yapmalıdır. Yapılan değişikliklerden sonra değişikliğin yanına veya altına keşideci el yazısı ile imzalaması gerekir.

Eğer çek üzerinde düzeltme yapılması gerekiyorsa bu düzeltme ancak çeki düzenleyen kişi tarafından yapılabilir. Çekte yapılan değişikliklerde değişikliğin yanına veya altına düzeltmeyi onaylamak için keşideci tarafından imza atılması gerekir. Unutmayınız ki herhangi birisinin eksik olması durumunda çek geçerli olmayacak, miktar tahsil edilemez. Çeklerin takibini yapmak için ise çek takip programı kullanmanızda fayda vardır.

Elektronik çek (e-Çek) nedir?

Kağıt çekin elektronik ortamda banka sistemleri tarafından tanımlanmış, banka güvenliğinde olduğu için güvenilir bir evrak ve tahsil türüdür. Genellikle ödeme tutarları yüksek olduğu için işletmeler arasındaki e-ticarette kullanılan e-çek bilgileri e-ticaret sitelerine gerekli bilgiler girilerek kullanılır. e-Çek tahsilatları maliyetleri kredi kartlarına göre daha düşük olduğu için sıklıkla tercih edilir.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını yazılım kiralama modeli ile de kullanabilirsiniz.