Bordo nedir, nasıl hesaplanır? Bordroya dair sorularınızı maaş bordrosu hesaplama örneği ile birlikte anlattık.

Bordro ve bordrolama ne demek? 

TDK, “bordro” sözcüğünü “bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge” olarak tanımlar. Fransızca dilinden dilimize geçen bordro, bordro dökümü almayı ifade eder. Bordro dökümü alma, yani bordrolama, işletmelerin insan kaynakları ya da muhasebe departmanlarının yaptığı maaş bordrosu oluşturma ve çıkarma işlemini anlatır.

Maaş bordrosu nedir?

İşverenin işçiye her ay ödemesi gereken ücret ile bu ücret üzerinden yapılan yasal ve özel kesintileri ayrıntılı şekilde gösteren kıymetli evrak, maaş bordrosudur. Maaş bordrosunun, çalışanı olduğu kadar işvereni de güvence altına alma özelliği vardır. Bu yüzden, maaş bordrosundaki hak ediş tahakkukları ve kesintilerde uygulanan özel veya kanuni işlemler, yani bordrodaki tüm unsurlar, insan kaynakları ve muhasebe departmanları tarafından eksiksiz şekilde düzenlemelidir. 

Maaş bordrosu nasıl hesaplanır?

Peki bordro hesaplama nasıl yapılır, standart bordro nasıl hesaplanıyor? Bu hesabı anlamak için önce kesinti ve oranları bilmeliyiz. 

 • Standart bordro: Emekli, engelli, teşvikli personel gibi özel statü taşımayan çalışanlar için aşağıdaki kesinti oranları ile bordro hesaplaması gerçekleştirilir.
 • Standart bordro hesaplaması örneği:
  • SGK işçi payı: Brüt ücret x %14
  • SGK işsizlik sigortası: Brüt ücret x %1
  • Gelir vergisi matrahı:  Brüt ücret – (SGK işçi payı + SGK işsizlik sigortası işçi payı)
  • Gelir vergisi (GV): Gelir vergisi matrahı x %15
  • Damga vergisi (DV): Brüt ücret x 0,0075
  • Asgari Geçim İndirimi (AGİ): Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesindeki oranların aşağıdaki formüle uygulanması ile hesaplanır:
   AGİ yıllık tutarı: [(Asgari ücretin yıllık brüt tutarı x AGİ oranı) x %15]/12 
  • Kesintiler toplamı: SGK işçi payı + SGK işsizlik sigortası + GV + DV
  • Net ücret: Brüt ücret – Kesintiler toplamı

Ücretlerden alınan gelir vergisi dilimleri, her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği ve duyurduğu tarifeye göre hesaplanır. Gelir dilimi kazanca göre %15’ten %35’e kadar değişiklik gösteriyor.

Ücretlerden alınan gelir vergisi, her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği ve duyurduğu tarifeye göre hesaplanır. Gelir dilimi kazanca göre %15’ten %35’e kadar değişiklik göstermekte

Maaş bordrosu nasıl alınır? 

Personel, maaş bordrosunu nasıl ve nereden alır? Özel sektörde çalışanlar, maaş bordrosunu çalıştıkları iş yerinin insan kaynakları birimi veya muhasebe departmanına hazırlatabilir. Memurlar ise bordrolarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilir. e-Devlet’te geçmişe yönelik maaş bilgisi de görülebiliyor.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.