Basit usul nedir? Basit usule kimler tabidir, yani basit usul şartları nelerdir? Basit usulde vergilendirmeye dair sorularınızı bu yazıda yanıtladık. 

Basit usul nedir?

Basit usulde vergilendirme nedir? Bir hesap döneminde kazanılan gelir ve harcanan giderler ile satılan malların alış bedeli arasındaki pozitif farka uygulanan vergilendirmeye basit usulde vergilendirme denir. 1998’de yürülüğe giren basit usul, gerçek kazançların tespit edilmesi esnasında oluşan sorunlara çözüm olması için üretilmiş bir vergilendirme modelidir.

Gelir Vergisi Kanunu’ndaki götürü usulde vergilendirme esasının yerine gelen basit usul, bugün hala geçerlidir. Önceki dönemde belge düzeni bozulmuş, vergilendirilen mükelleflerin faaliyetleri izlenirken ve gerçek kazançları belirlenirken birçok sorun yaşanmış, bazı mükelleflerde gerçek gelirin vergilendirilmesi adaletli şekilde gerçekleşememiştir. Bu durum da kayıt dışı ekonominin artmasına sebep olup basit usulde vergilendirmenin gelişiyle bu durumun üstesinden gelinmiştir. Basit usulde vergilendirilen mükellefler defter tutmaz, muhtasar beyanname vermez, geçici vergi beyannamesi ve ödemez, KDV beyannamesi vermez. Tüm bunları yapmasına gerek yoktur çünkü basit usulde vergiye tabi mükellefin ticari kazancının tespitinde amortismana kadar iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.

Basit usulde vergilendirmeye tabi olmanın genel ve özel şartları nelerdir?

Basit usulde vergilendirmeyi açmadan önce vergi türlerini ele alalım. Vergi türleri, basit usul ve gerçek usul vergi olarak ikiye ayrılır. Bu iki vergilendirme arasındaki farklara bakacak olursak, basit usulde vergilendirme şartlarına sahip olmayan gelir vergisi mükelleflerinin gerçek usule göre ticari kazanç tespiti yaptığını söyleyebiliriz. Gerçek usule tabi mükellefler, tutmaları gereken deftere göre birinci sınıf tacirler (bilanço esasına göre defter tutanlar) ve ikinci sınıf tacirler (işletme hesabı esasına göre defter tutanlar) olarak ikiye ayrılır. 

2022 Basit usul genel şartları 

Basit usulde vergi mükellefiyetinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 47. maddesi 1. fıkrasının 2 numaralı bendine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin aşmaları halinde gerçek usulde vergilendirilecekleri yıllık kira bedeli tutarı sınırı

  • Büyükşehir belediye sınırları içinde 16.000 TL,
  • Diğer yerlerde 10.000 TL olarak belirlenmiştir.

2022 Basit usul özel şartları 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 48. maddesi 1. fıkrasına göre ise basit usule tabi olmanın özel şartları ise 2022 yılı için şöyledir:

  • (1) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı) 200.000 TL ve 320.000 TL
  • (2) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım dışındaki işlerle uğraşanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı) 100.000 TL
  • (3) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım ve diğer işlerin birlikte yapılması (Yıllık Satış Tutarı+İş Hâsılatı) durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı) 200.000 TL

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.