Basit usul nedir? Basit usule kimler tabidir, yani basit usul şartları nelerdir? Basit usulde vergilendirmeye dair sorularınızı bu yazıda yanıtladık. 

Basit usul nedir?

Basit usulde vergilendirme nedir? Bir hesap döneminde kazanılan gelir ve harcanan giderler ile satılan malların alış bedeli arasındaki pozitif farka uygulanan vergilendirmeye basit usulde vergilendirme denir. 1998’de yürülüğe giren basit usul, gerçek kazançların tespit edilmesi esnasında oluşan sorunlara çözüm olması için üretilmiş bir vergilendirme modelidir.

Gelir Vergisi Kanunu’ndaki götürü usulde vergilendirme esasının yerine gelen basit usul, bugün hala geçerlidir. Önceki dönemde belge düzeni bozulmuş, vergilendirilen mükelleflerin faaliyetleri izlenirken ve gerçek kazançları belirlenirken birçok sorun yaşanmış, bazı mükelleflerde gerçek gelirin vergilendirilmesi adaletli şekilde gerçekleşememiştir. Bu durum da kayıt dışı ekonominin artmasına sebep olup basit usulde vergilendirmenin gelişiyle bu durumun üstesinden gelinmiştir. Basit usulde vergilendirilen mükellefler defter tutmaz, muhtasar beyanname vermez, geçici vergi beyannamesi ve ödemez, KDV beyannamesi vermez. Tüm bunları yapmasına gerek yoktur çünkü basit usulde vergiye tabi mükellefin ticari kazancının tespitinde amortismana kadar iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.

Basit usulde vergilendirmeye tabi olmanın genel ve özel şartları nelerdir?

Basit usulde vergilendirmeyi açmadan önce vergi türlerini ele alalım. Vergi türleri, basit usul ve gerçek usul olarak ikiye ayrılır. Bu iki vergilendirme arasındaki farklara bakacak olursak, basit usulde vergilendirme şartlarına sahip olmayan gelir vergisi mükelleflerinin gerçek usule göre ticari kazanç tespiti yaptığını söyleyebiliriz. Gerçek usule tabi mükellefler, tutmaları gereken deftere göre birinci sınıf tacirler (bilanço esasına göre defter tutanlar) ve ikinci sınıf tacirler (işletme hesabı esasına göre defter tutanlar) olarak ikiye ayrılır. 

2021 Basit usul genel şartları 

Basit usulde vergi mükellefiyetinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 47. maddesine göre tanımlanan genel şartlarını ise şöyle sıralayabiliriz:

  • Kendi işinde çalışan kişiler ise basit usulde vergi mükellefiyetine dahildir. Bu mükellefiyette, yardımcı işçi ve çırak çalıştırmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar nedeniyle geçici süreyle işinin başında bulunmayanlar koşulu bozmaz. Ölüm durumunda, iş sahibinin dul eşi ya da küçük çocukları namına işe devam edilirse bu kişilerin işin başında bulunup bulunmamalarına da bakılmaz. 
  • İş yeri mülkiyeti iş sahibine aitse emsal kira bedeli ve kiralık ise yıllık kira bedeli toplamı; büyükşehir belediye sınırları içinde belirli bir seviyenin altındaysa basit usul olarak değerlendirilir. 2021 takvim yılında bu uygulama için büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 TL’yi, diğer yerlerde 7.600 TL’yi aşmamak gerekiyor.
  • Yine basit usulde vergilendirme için ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi’ne tabi olmamak gerekiyor.
  • Önceki hükümler, işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda da işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanıyor.

2021 Basit usul özel şartları 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 48. maddesine göre ise basit usule tabi olmanın özel şartları ise 2021 yılı için şöyledir: 

  • Alım satım yapanların yıllık alımları tutarı 150.000 TL’yi, satışları tutarı da 240.000 TL’yi aşmamalıdır.
  • Kanunun 1 numaralı bentinde yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri yıllık gayrisafi iş hasılatları 76.000 TL’yi aşmamalıdır.
  • Kanunun 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının  150.000 TL’yi aşmamalıdır.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.