Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?
Asgari Geçim İndirimi medeni durum ve çocuk sayısına göre farklılık gösteren, 16 yaşını geçmiş bütün çalışanların asgari geçimlerini sağlamalarını sağlayacak gelir kısımlarının toplam gelirlerinden çıkartılmak suretiyle vergiden muaf kılınmasıdır. AGİ’nin işçiye işveren tarafından devlet adına ödenmesi gerekir. Ödenen AGİ tutarı işverenin gelir vergisinden düşürülmektedir. Bu sayede AGİ’nin işverene ekstradan yük olmaması sağlanır.

2019 AGİ miktarları
2019 asgari ücret rakamlarının açıklanmasıyla beraber AGİ tutarları da belli oldu. AGİ tutarları alınacak net ücretin üzerine eklenir. Evlilik, evli ve çocuklu olma, eşin çalışıp çalışmama durumlarına bağlı olarak da AGİ tutarları değişiklik gösterir. Milyonlarca vatandaş AGİ hesaplamalarını yaparak bu imkandan yararlanmayı istemekte. Peki AGİ’deki artış nedir?

2019’da AGİ ne kadar oldu?
2019 yılı için çalışanların AGİ ücretleri bekarlar için 191,85 TL, evli ve eşi çalışmayanlar için 230,22 TL, evli ve eşi çalışmayan bir çocuk sahibi kişiler içinse 259 TL oldu. 2019 AGİ rakamlarının listesi eşin çalışıp çalışmama durumu ve çocuk sayısına göre şu şekildedir:
 Bekar: 191.85 TL
 Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL
 Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuk sahibi: 259.00 TL
 Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuk sahibi: 287.78 TL
 Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuk sahibi: 326.15 TL
 Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL
 Evli, eşi çalışan, 1 çocuk sahibi: 220.63TL
 Evli, eşi çalışan, 2 çocuk sahibi: 249.41 TL
 Evli, eşi çalışan, 3 çocuk sahibi: 287.78 TL
 Evli, eşi çalışan, 4 çocuk sahibi: 306.96 TL
 Evli, eşi çalışan, 5 çocuk sahibi: 326.15 TL

AGİ nasıl hesaplanır?
Asgari Geçim İndirimi hesabı yapılırken söz konusu yılın başındaki ilk 6 aylık asgari ücret tutarının yıllık tutarı hesaplanır. Bu tutar Asgari Geçim İndirimi Oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar, gelir vergisi oranı olan %15 ile çarpılır ve bunun ardından 12’ye bölünerek de aylık AGİ hesaplanmış olur. Bu işlem yapılırken çalışanın medeni durumu göz önünde bulundurulur. AGİ için yıllık asgari ücret toplamının işçinin kendisi için %50’si, bakmakla mükellef olduğu eşi için %10’u, 2 çocuğun her biri için %7.5’i, 3. çocuk için %10’u ve sonraki her bir çocuk için %5’i esas alınır. Ancak toplam oran %85’i geçemez. Örnek olarak eşi çalışmayan 2 çocuklu bir işçinin asgari geçim tutarı %50 + %10 + %7.5 + %7.5 = %75 olacaktır. Ancak yararlanılabilecek oran %85’i geçemeyeceği için eşi çalışmayan işçinin 3 çocuktan daha fazla çocuğu olması durumunda AGİ artmayacaktır. Öte yandan bu işçinin eşi çalışıyor olsaydı oran %50 + %7.5 + %7.5 = %65 şeklinde olacaktı. AGİ kapsamına giren çocuk tanımı da hesaplamalarda önem taşımaktadır. Mükellefle beraber oturan veya mükellef tarafından bakılan, eğitim hayatını tamamlayıp 18 yaşını doldurmayan veya eğitim almaya devam etmekte olup 25 yaşını doldurmayan kişiler AGİ kapsamında çocuk olarak sayılır. Bu tanıma nafaka, evlat edinme gibi durumların yanı sıra ana/babasını kaybedip mükellefle beraber yaşamaya başlamış torunlar da dahildir.

Mikro Yazılım ve Personel Yönetimi çözümleri

30 yıllık tecrübesiyle yerli muhasebe devi Mikro Yazılım’ın personel yönetimi çözümleriyle hemen tanışın. Uluslararası rekabete hazırlanan büyük şirketlerin muhasebe çözümü Mikro Fly ile entegre çalışan İnsan Kaynakları Yönetimi modülü ile çalışanlarınızın izin, performans, kariyer ve eğitimlerini takip edebilir; zamandan ve işgücünden tasarruf edebilirsiniz.