AR-GE nedir?

OECD, AR-GE ya da araştırma-geliştirmeyi “Bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma” olarak tanımlar. 5746 sayılı kanundaki AR-GE tanımı ise şöyledir: “Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yararlı çalışmalar.” 

AR-GE faaliyetleri, günümüzde üç temel başlık altında ele alınır. 

AR-GE aşamaları nelerdir?

  • Temel araştırma: Temel araştırma faaliyetleri, ilk bakışta herhangi bir somut kullanımı ya da uygulaması olmayan yaklaşımların, bu zemini yaratabilmek için ihtiyaç duyulan deneysel ve teorik çalışmalarını kapsar.
  • Uygulamalı araştırma: Uygulamalı AR-GE faaliyetleri, belirli bir pratik amaca ulaşmak hedefiyle yürütülen özgün araştırma çalışmalarını kapsar. Uygulamalı araştırmalar, yeni bilgi edinme amacıyla yapılır.
  • Deneysel geliştirme: Deneysel geliştirme ise temel ve uygulamalı araştırma aşamalarından sonra, edinilen teorik bilgi ve yaklaşımlardan hareketle, yeni ürün ve aygıtlar üretmek hedefindeki sistem ve tesisleri geliştirmeye dönük düzenli çalışmaların yapıldığı aşamadır.

Araştırma geliştirme faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

Şirketlerin yeni ürün, hizmet veya süreç yaratmak adına başlattığı AR-GE faaliyetleri, üniversiteler, araştırma kurumları veya özel şirketler tarafından yürütülür. İngilizcede “know-how” olarak ifade edilen donanımı da ifade eden AR-GE, ülkede yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesi açısından da oldukça önemlidir. AR-GE çalışmalarının amaçlarını sıralayacak olursak:

  • Şirketlerin ürettiği teknolojik bilgiyi ticarileştirmek
  • Sektörlerin teknolojik değişime uyumunu artırıp kurum içi gelişimi artırmak
  • Sanayide maliyet düşürmek, bununla birlikte ürün ve hizmet kalitesi ile verimini yükseltmek
  • Teknolojik alt yapıyı güçlendirmek
  • Sonraki dönemlerde yeni teknolojilerin üretimini artırıp hızlandıracak teorik bilgi havuzunu oluşturmak

AR-GE teşvikleri nelerdir?

İleri teknolojiye sahip ürünlerin üretimi, ihracı ve ülke ekonomisine katkısının sağlanması için Türkiye’de, şirketlerin AR-GE çalışmalarına daha çok bütçe ayırması önemlidir. Bunun gerçekleşebilmesi için de devlet birçok teşvik ve destek verir. Ülkemizdeki güncel veriler ile AR-GE faaliyetlerinin GSMH’deki oranı binde 40 civarında ve AR-GE alanında çalışan iş gücünün oranı da 10 binde 8’dir. Dünya ortalamasının gerisinde olan bu oranların yükselebilmesi için Türkiye, özel sektörü AR-GE konusunda edecek yasal düzenlemeler sunar. Bu yasal düzenlemeleri AR-GE teşvikleri başlığı ile bir sonraki maddede ayrıntılandıracağız. 

Vergi destekleri

AR-GE faaliyetlerinde bulunan şirketlere vergi ertelemesi ve taksitlendirme teşviği verilir. AR-GE faaliyetleri yürüten işletmelere kurumsal vergi indirimi de tanınır. Bu teşvik aynı zamanda yeni teknoloji arayışı içindeki şirketlere sunulur. Bir diğer teşvik de AR-GE alanında çalışan işletmelere sunulan vergi muafiyetidir. TÜBİTAK’ın olumlu görüş verdiği ve Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım İndirimi Belgesi’ni alan şirketler, bakanlığın istediği diğer şartları sağlarsa vergi muafiyeti alır.

Yatırım destekleri

Araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan işletmelere yatırım desteği de verilir. Bu kapsamda yatırım indirimi, kredi ve dış krediler için teminat desteği bulunur. 

KOSGEB ve teknopark desteği 

AR-GE faaliyetleri yürüten şirketler, KOSGEB destekleri de alır. KOSGEB, şirketin kategorisi ve faaliyetlerinin seviyesine farklı paketlerde destekler sunar. Bunun haricinde teknoparklar da AR-GE yapanlar için önemli merkezlerdir. Araştırma parkı veya ileri teknoloji geliştirme merkezleri olarak tanımlayabileceğimiz teknoparklar, AR-GE yapan şirketlerin araştırma geliştirme çalışmaları sırasında donanım anlamında yararlanabileceği özel laboratuvar, makine ve diğer teçhizatların yer aldığı merkezlerdir. Teknopark destekleri içinde şirketlerin vergi muafiyeti ve çalışanları için SGK primi muafiyeti de vardır. Siz de teşvik alacak projeler oluşturarak araştırma giderlerinizin kamusal desteklerle finanse edilmesini sağlayabilirsiniz.

İşletmenizin yatırım maliyetlerini azaltmak için Mikro Yazılım Kiralanabilir Ticari Programlar hizmetinden yararlanabilirsiniz bu sayede iş süreçlerinizi en güncel iş yapış modelleriyle yönetebilir, vergisel avantajlar elde edebilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.