Şirket zararını minimuma indirip nakit akışını koruyan ticari alacak sigortası nedir, şartları nelerdir ve nasıl yapılır?

Alacak sigortası nedir?

Ticari alacak sigortası, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, yani KOBİ’lerin yaptırdığı, teminatı olmayan vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini ortadan kaldıran bir sigorta türüdür. Şirketiniz alacaklarından birini temin edemediğinde, size ödeme yapılmadığı için oluşan kaybı ticari alacak sigortası karşılar. Böylece şirketiniz hem kendini kayıplardan korur hem de bir iflas halinde tazminatınızı sigorta ile karşılarsınız. 

Alacak sigortasının içeriği ve işlevi nedir?

Ticari alacak sigortasının varlık amacı, şirketinizin mal ya da hizmet satışları karşılığında oluşan nakit akışını korumak ve alacaklarınızı garanti altına almaktır. Alacak sigortası sayesinde olası zararlarınızı en aza indirebilir, şirketinizi finansal açıdan güvenceye alabilirsiniz. Alacak sigortası yapan uygulayan şirketler, müşterilerinin işletmelerinin finansal durumunu sürekli takip ederler. Yaptıkları analizlerle onlara daha güvenli ticari ilişkiler kurmaları için bilgi verip değerlendirmede bulunurlar. Böylece şirket bilançosu optimize olur; aynı zamanda da hem karlılığınız hem sermayeniz güvence altına alınır.

Ticari alacak sigortasının faydaları nelerdir?

  • Ticari alacak sigortası ile alacakların önemli bir kısmını oluşturan açık hesap vadeli satışlarınızdan doğan teminatsız alacaklarınızı güvence altına alırsınız.
  • Sigorta kapsamındaki müşterilerinizden mali tabloları talep edilir; onlara bir sorumluluk yüklenmeden finansal ve mali durumları hakkında güncel veri alırsınız.
  • Sigorta şirketleri tahsilat yetkisine sahipse hukuki ve bürokratik işlemlerle de uğraşmanıza gerek kalmaz.
  • Müşterileriniz sigorta güvencesi sayesinde daha rahat ve daha hacimli satış yapabilir, şirket cirosu artışı sağlayabilir, yeni pazarlara girebilirsiniz.
  • Derecelendirme kuruluşları, tedarikçiler ve bankalardaki kredibiliteniz artar.
  • Alacak riski yönetimi ile takibini sigorta şirketi yaptığı için siz vaktinizi ve enerjinizi işlerinizi büyütmeye ayırabilirsiniz.

Ticari alacak sigortasının genel şartları nelerdir?

Ticari alacak sigortası, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için farklı koşullarda yapılır. Bakanlar Kurulu’nun Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’e göre mikro ve küçük işletmeler için talep edilen şartlar şöyledir:

  • Başvurulan tarihten başlayarak en az iki yıl önce kurulan işletmeler
  • Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nce belirlenen risk değerlendirme kriterine uyan işletmeler

Mikro ve küçük işletme tanımlarını da hatırlayalım:

  • Mikro işletme: On kişiden az olarak yıllık çalışan istihdamı sağlayan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançodan herhangi biri 3 milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir.
  • Küçük işletme: Elli kişiden az olarak yıllık çalışan istihdamı sağlayan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.