Açık ve kapalı fatura nedir? Nasıl kesilir?

Adını sıkça duyduğumuz açık fatura, vadeli satış yapıldığında düzenlenip kullanılır. Kapalı fatura ise peşin ödeme faturasıdır. Peki ticari hayatta uygulaması olan fakat vergi kanunlarında bir tanımı ve ayrımı olmayan açık faturanın ayrıntıları nelerdir? Açık fatura nasıl kesilir? Açık fatura ile kapalı fatura ile arasındaki farklar nelerdir? Bu yazıda açık faturayı tüm boyutlarıyla ele aldık.

Açık fatura nedir?

Vadeli bir satış yapılırsa faturanın üst bölümüne kaşe vurulur, fatura imzalanır. İşte bu türdeki faturalara açık fatura denir. Açık faturanın vergi kanunlarında bir tanımı ve ayrımı bulunmaz. Açık faturada, satılan ürün ya da hizmetin teslimi esnasında müşteri mal ya da hizmetin ücretini faturanın düzenlendiği zaman peşin olarak ödemez. Satıcı da tahsilatını o sırada yapmamış olur. Kısacası vadeli bir satış gerçekleşir. İşte bu tip durumlarda düzenlenen faturaya açık fatura diyoruz.

Açık fatura nasıl kesilir?

Açık fatura kesilirken, faturanın üst bölümüne muhakkak imza atılmalıdır. Bu imza, müşterinin borcunun da açık olduğu yani ödemediği anlamını taşır.

Kapalı fatura nedir?

Satış peşin olarak gerçekleşince ve fatura bedeli peşin olarak alındığında faturanın alt bölümü kaşelenir ve imzalanır. Bu fatura türü de kapalı faturadır. Tıpkı açık fatura gibi kapalı faturanın da vergi kanunlarında bir tanımı ve ayrımı bulunmaz. Müşterinin borcu açık değil kapalı olduğu için, faturanın adı da kapalı faturadır.

Açık fatura ile kapalı fatura arasındaki farklar nelerdir?

Aslında açık ve fatura arasında fatura bedelinin peşin ya da vadeli ödemediğini gösteren fark haricinde bir fark yoktur. Kapalı faturada borç ödeme işleminin gerçekleştiğini göstermek için faturanın alt kısmı kaşelenip imzalanırken açık faturada faturanın üst kısmı kaşelenip imzalanır. Böylece borcun olduğunu anlarız. Ticari hayatta sıkça kullanılan açık ve kapalı fatura, kanunlarda tanınan, tanımlanan ve açıklanan fatura türleri değildir. Vergi kanunları, kaşenin faturada nereye vurulduğu ile de hukuki açıdan ilgilenmediği için bu iki fatura türünün içeriği ile ve tahsilatın yapılıp yapılmadığı ile ilgil de bir yasal ispat söz konusu olamamaktadır. Bu yüzden satış faturasının açık ya da kapalı olarak kesilmesi, tamamen müşteri ile satıcı arasındaki ticari teamüllere, iletişime ve ilişkiye bağlıdır. 


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.