7252 sayılı torba yasa ile 4447 sayılı İşsizlik Kanunu’na eklenen geçici 26. madde kapsamında, kısa çalışma veya nakdi ücret desteği sonlandırılan çalışanlara yönelik sigorta prim teşvikine ilişkin 2020/35 sayılı yeni bir sigorta prim teşviki yürürlüğe girdi. Bu SGK genelgesinin detaylarını paylaşalım.

Artık, Covid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) veya Nakdi Ücret Desteği (NÜD) uygulamalarından yararlanan işletmeler normal çalışma sistemlerine döndüklerinde 3 ay olmak şartıyla sigorta primlerini İşsizlik Fonu’ndan karşılayabilecekler. 

Nasıl mı? İlgili sigorta prim teşvikinden faydalanmak için bazı ön şartları karşılamak gerekiyor. İşte sigorta prim teşvikinden faydalanma şartları:

Prim teşvikinden yaralanmanın ön şartları:

 • İşletmenin 1 Temmuz 2020 tarihinden önce Kısa Çalışma Ödeneği ya da Nakdi Ücret Desteği’nden yararlanma başvurusunda bulunmuş olması gerekiyor.
 • Prim teşviki kapsamında bildirilecek sigortalının Kısa Çalışma Ödeneği veya Nakdi Ücret Desteği’nin sonlandırılması ve aynı iş yerinde haftalık normal çalışmaya dönmüş olması gerekiyor.
 • İşletmenin özel sektörde çalışan bir iş yeri olması gerekiyor.
 • Kamuya ait iş yerleri, ihaleli iş üstlenen iş yerleri ve EK-9 kapsamındaki ev hizmetleri iş yerleri teşvikten yararlanamıyor.

Prim teşvikinin uygulanması ile ilgili maddeler:

 • İşletmelerin http://www.sgk.gov.tr adresinden erişecekleri (e-SGK \ İşveren \ İşveren Sistemi \ Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama \ 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26. Madde Desteği) ekrandan teşvik kapsamında bildirmek istedikleri sigortalıların tanımlama işlemlerini yapması gerekiyor.
 • Teşvik kapsamında bildirilecek sigortalılar için 07252 kanun numaralı aylık prim hizmet belgesinin (APHB) / Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin (MPHB) SGK’ya verilmesi gerekiyor. Teşvikten yararlanabilmek için APHB/MPHB’nin süresinde verilmesi veya işletmenin prim borcunun bulunmaması şartı bulunmuyor.
 • Sigorta prim teşvikinden sigortalıların Kısa Çalışma Ödeneği ya da Nakdi Ücret Desteği’nden aldığı ortalama gün sayısı kadar faydalanılabiliyor.
 • Sigorta prim teşviki, 31 Aralık 2020 tarihinin geçmemek üzere en fazla 3 ay süreyle uygulanacak. Yürürlük tarihi 1 Ağustos 2020 olduğu için teşvikten Kısa Çalışma Ödeneği veya Nakdi Ücret Desteği’nin sonlandığı tarihi takip eden 3 aylık sürenin 1 Ağustos 2020 sonrasına isabet eden kısmı kadar yararlanılabilecek.
 • Sigortalı başına verilecek teşvik, asgari ücrete karşılık gelen prime esas kazanç tutarına isabet eden sigortalı ve işveren hissesi toplamı kadardır.
 • Bu teşvik kapsamında bildirilen sigortalılar için aynı dönemde diğer prim teşvik ve desteklerinden faydalanılamıyor.
 • İşletmenin Kısa Çalışma Ödeneği veya Nakdi Ücret Desteği yersiz yararlandığı belirlenirse yararlanılmış sigorta prim teşvik tutarı, gecikme zammı ile birlikte geri alınacak.

Muhtasar Beyanname ile ilgili merak edebileceğiniz diğer yazılarımız:

Muhtasar Beyanname nedir?

Muhtasar Beyanname örneği

Muhtasar Beyanname kodları nelerdir?

Muhtasar muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Beyanname verme süresi


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.