Yararlanılabilecek 2020 teşviklerinden biri de, sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların istihdamına dair teşvik:

Özel sektörde istihdam edilen 2828/Ek 1. madde kapsamında olan sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan

  • Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi
  • Kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi
  • Sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile işsizlik sigortası primi
  • Sigortalı ve işveren hissesinin tamamı 

sigortalının işe girişi itibarıyla beş (5) yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır.

Şartlar:

  • Aylık prim hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya bildirilmesi
  • İş yerinin özel sektöre ait olması
  • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresinden ödenmesi
  • Vadesi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigorta prim borcunun bulunmaması
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet modelinden yararlanan çocuklardan, haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dahil iki (2) yıldan az olmamak üzere reşit olduğu tarih itibarıyla yararlanmaya devam edenlerin istihdam edilmesi

İyi çalışmalar!

Muhtasar Beyanname nedir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) uygulanmaya başlıyor


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.