Devletin, her yıl istihdamı beslemeye devam etmek ve işsizlik oranını düşürmek için çeşitli bakanlıkların bütçeleri ile İşsizlik Sigortası Fonu’nu kullanarak, sosyal güvenlik primleri aracılığıyla verdiği istihdam teşvikleri 2020’de neler?

Eğer çalışan istihdamını sürdürürken bir yandan da personel maliyetlerinden tasarruf etmek istiyorsanız siz de devletin küçük ve büyük ölçekli tüm işletmeler için sunduğu sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Eğer

 • Kamu kuruluşu değil özel sektör işvereniyseniz
 • Yasal süre zarfında tahakkuk eden sigorta primlerini ödüyorsanız
 • Yasal süre zarfında aylık prim ve hizmet belgelerini veriyorsanız
 • Gecikme cezası/zammı ve idari para cezaları borcunuz bulunmuyorsa
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırmıyorsanız
 • Bir önceki yıl çalıştırdığınız personel ortalamasının üzerinde istihdam yaratıyorsanız

siz de bu teşviklerden faydalanabilirsiniz.

SGK prim hesaplama için yazımıza göz atın!

İşte istihdam teşvikleri 2020 listesi:

5 Puanlık prim indirimi

 • Çalıştırılan sigortalılara ilişkin prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinde 5 puanlık indirim uygulanıyor. 
 • Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışanlar için geçerli değil.
 • İşçi başına aylık 147.15 – 1103.62 TL arası

Yurt dışına götürülen işçilerde 5 puanlık prim indirimi

 • Türk firmalarının yurt dışındaki iş yerinde çalıştırmak üzere götürdüğü Türk işçilerin genel sağlık sigortası (GSS) primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine’den karşılanıyor. 
 • GSS için normalde asgari ücretin üç katını aşmamak üzere yüzde 14.5 oranında işveren primi alınıyor. 
 • İşçi başına aylık 147.15 – 441.45 TL arası

Teşvikli yatırımlara istihdam desteği

 • Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında istihdam edilen kişiler için
 • Altıncı bölgedeki yatırımlarda asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının tamamı, diğer bölgelerde asgari ücret üzerinden ödenen sigorta primlerinin işveren hisseleri Sanayi Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. 
 • İşçi başına aylık teşvik, 6. bölgede 1025.68 TL, diğer bölgelerde 603.31 TL

Genç girişimci teşviki

 • Kazanç istisnasından faydalanan ve vergi mükellefiyeti başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük gençlerin sigorta primleri bir yıl süreyle bütçeden karşılanıyor. 
 • Adi ortaklık ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabiliyor.
 • Aylık 1015, yıllık 12 bin 184 TL

4/b (Bağ-Kur) 5 puan teşviki

 • 4/b kapsamındaki sigortalılar, primlerini yasal süresi içinde ödemeleri ve SGK’ya prim ya da idari para cezası borçları bulunmaması koşuluyla yararlanılıyor. 
 • Aylık 147.15 – 1103.62 TL arası

Asgari ücret desteği

 • 500’den fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde işçi başına aylık 100 TL, 500’den az işçi çalıştırılan iş yerlerinde ise işçi başına aylık 150 TL asgari ücret desteği uygulandı. 
 • İşçi başına aylık 75 TL asgari ücret desteği

İşsizlik ödeneği alanların istihdamında prim teşviki

 • İşsizlik maaşı alan bir işçiyi işe alan işverene, işsizlik maaşının kalan süresi boyunca uygulanıyor. 
 • On ay işsizlik maaşı alma hakkı olan işçiyi 3. ayda işe alan işveren, 8 ay boyunca teşvikten yararlanabiliyor. 
 • Asgari ücretle çalıştırılan işçi için aylık 985.90 TL, tavan ücretle çalıştırılan işçi için de 7394.28 TL 

Genç, kadın, mesleki belge sahibi istihdamı teşviki

 • Özel sektör işverenlerine, 31 Aralık 2020’ye kadar işe aldıkları 18-29 yaş arasındaki erkekler, 18 yaşından büyük kadınlar ve mesleki belge sahibi sigortalılar için, sigorta primine esas kazançlar üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı, 6 aydan 48 aya kadar değişen sürelerle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. 
 • İşçi başına aylık 603.31 – 4524.86 TL arası

İlave istihdam teşviki

 • 31 Aralık 2020 tarihine kadar işe alınan sigortalılar için imalat sanayi veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı; diğer sektörlerde ise asgari ücret üzerinden hesaplanan primler işsizlik fonundan karşılanacak. 
 • İşçi başına aylık 1103.62 – 2943 TL arası, diğer sektörlerde aylık 1103.62 TL

Çok tehlikeli iş yerlerinde işsizlik sigortası teşviki 

 • Çok tehlikeli sınıfındaki iş yerlerinde 10 kişiden fazla çalışanı olan işveren, son 3 yıl iş yerinde ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemişse işsizlik sigortası primini yüzde 50 indirimli ödüyor. 
 • İşçi başına aylık 29.43 – 220.72 TL arası

Engelli istihdamı teşviki

 • Özel sektöre ait iş yerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamı bütçeden karşılanıyor.  
 • İşçi başına aylık 603.31 – 1706.03 TL arası

Ar-Ge ve tasarım teşviki

 • AR-GE/Tasarım ve destek personeli ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personel için ödenmesi gereken işveren sigortası priminin yarısı bütçeden karşılanıyor. 
 • İşçi başına aylık 375.23 – 2814.24 TL arası

Kültür yatırımları ve girişimlerinde prim teşviki 

 • Kültür yatırım belgesi almış olan iş yerlerinde fiilen çalışanların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan işveren sigortası priminin 3 yıl boyunca yüzde 50’si, kültür girişim belgesi almış iş yerlerinde çalışanların ise 7 yıl boyunca yüzde 25’i Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. 
 • İşçi başına aylık 379.05 – 2842.93 TL arası
 • Girişimlerde 261.19 – 1958.93 TL arası

Sosyal hizmetlerden yararlanan çocukların istihdamı 

 • Sosyal hizmetlerden faydalanan çocukları istihdam eden özel sektör işverenlerinin asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin tamamı 5 yıl süreyle bütçeden karşılanıyor. 
 • Kişi başına aylık 1103.62 – 2060.09 TL arası

Sosyal yardım alanların istihdamı 

 • Son bir yıl içinde düzenli nakdi sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşayan işsiz kişiyi işe alanlara, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi 12 ay süreyle Aile Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. 
 • İşçi başına aylık 603.15 – 1706.77 TL arası

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi 

 • Çalışan sayısı 10’dan az olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla prim teşviki uygulanıyor.
 • İşçi başına aylık tehlikeli iş yerlerinde 41.20 TL, çok tehlikeli iş yerlerinde 47.08 TL

İş başı eğitim programını tamamlayanların istihdamında teşvik 

 • 31 Aralık 2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayan kişileri üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerinin, asgari ücret üzerinden ödemeleri gereken primlerinin tamamı işsizlik fonundan karşılanıyor. Teşvik süresi imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay olarak uygulanıyor. Bu teşvikin, yeni işbaşı eğitim programını tamamlayanlar yönünden güncellenmesi bekleniyor.

İlave 6 puanlık prim indirimi 

 • 51 il ile Gökçeada ve Bozcaada’da 2013 yılından beri uygulanmakta olan ilave 6 puanlık prim indirimi teşvikinin süresi 31 Aralık 2019 tarihinde sona erdi. Uzatmaya ilişkin de bir karar alınmadı. Önümüzdeki günlerde bir uzatma kararı alınmadığı takdirde, söz konusu 51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık prim uygulaması Ocak ayından geçerli olmak üzere sona erecek.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.