6 Kasım 2015 Cuma

15 Versiyonu / 09.11.2015 Tarihli Arşivin güncellemesi

15 Versiyonu / 09.11.2015 Tarihli Arşivin içeriği

e-Defter Yönetiminde Arşivleme


e-Defter yönetimi Mikro tarafından oluşturulan e-defterlerin My E-Defter uygulaması üzerinden online olarak arşivlenmesine olanak verir. Kullanımı için e-Mikro şifresinin temin edilmiş olması gerekir.

e-Mikro şifresi tanımlama:


               e-Mikro şifreleri menüsüne sağ tuş olarak eklenen “e-Mikro detayları” ekranından girilir, ayrıca kullanıcı tanım ekranında da mevcuttur. Bu ekranda kullanıcılar daha önce bizden aldıkları e-Mikro mail ve şifrelerini girmelidir.
-Kuruluş /Firma tanıtım kartı/Şube Bilgileri sekmesinden şube var ise şube kodu , şube yok ise Merkez olarak şube kodu satırına bilgi yazılması gerekmektedir.

e-Defter arşivleme (340015):


            Oluşturulmuş e-Defterlerin arşivlenme işlemi bu menüden gerçekleştirilir. Aynı zamanda daha önce arşivlenip arşivlenmediğine dair de kontrolü yine bu ekrandan görülebilecektir. Satır üzerinde sağ tuş ile (Çoklu gönderim de yapılabilmektedir.) “Gönder” seçeneği ile e-Defter tipine göre gönderim yapılabilir. Gönderim işlemi başarılı şekilde gerçekleştirildikten sonra “Arşivlendi” kutucukları işaretlenecektir.

Arşivlenen e-Defterler (340015):


          Gönderimi gerçekleştirilen e-Defterler bu menüden takip edilebilecektir. Gönderilmiş olan dosyalar istenirse sağ tuş “Dosya kaydet” seçeneği ile tekrar indirilebilir. İndirme işlemiyle gelen dosya hangi klasörden gönderilmiş ise o klasöre gelir.
* Görünüm pencerelerinde yer alan Rapor menüsüne sadece seçili satırlara ait verilerin raporlanmasını sağlayan bir özelliğin eklenmesi talebi üzerine,  Rapor sekmesinin en altına rapor döküm özellikleri eklenmiştir.
*Sabit kıymet kartları devir işlemleri (098476) menüsünün firma seçimli olarak yapılabilirliği sağlanmıştır. Sabit kıymet kartları devir işlemleri (098476) menüsüne firma seçimi eklenmiştir.


*Stok hareket listeleri ve raporlarında Alış\Satış İrsaliye\Fatura evraklarındaki stok detayda net brüt ağırlık alanların liste ve hareket raporlarına eklenerek takibi sağlanmıştır.

Eklenen menüler : 
Detaylı stok hareket raporu (013302)
Detaylı stok hareket raporu (234950)
Miktarsal stok hareket ekstresi (013210)
Genel stok hareket raporu (013300)
Standart mal kabul raporu (013510)
Standart sevkiyat raporu (013520)
Evrak no sıralamalı kesilen faturalar evrakı dökümü (067110)
Tarih sıralamalı kesilen faturalar evrakı dökümü (067210)
Tarih sıralamalı gelen faturalar evrakı dökümü (067220)

*Tutar olarak girilmiş iskonto ve masraf içeren e-Fatura görüntülenmesinde iskonto ve masraf oranları da gösterilmesi sağlanmıştır.

* KDV  istisna kodlarıyla, Özel matrah kodları yeni mevzuata göre programlarımıza eklenmiştir.

* e-Fatura carilerinin otomatik güncellenmesini sağlayan e-Servis programımızı kullanan e-Fatura müşterilerimiz için Vergi Kimlik Numarası sorgulamasının lokal tablodan yapılabilmesi sağlanmıştır.


Bu sayede internet bağlantısının olmadığı ya da anlık bağlantı kopukluklarının yaşanması durumunda dahi, Vergi Kimlik Numaralarına göre e-fatura kullanıcıları bekleme süresi olmadan güncel olabilecektir.

e-Fatura kullanıcılarımıza e-Servis programımız hakkında kısaca bilgi vermek isteriz;
Mikro e-Servis, Windows Client tarafında sizin belirlemiş olduğunuz zaman aralıklarıyla tüm e-Fatura kapsamındaki firma bilgilerini ortak veri tabanına kaydeder. 
Ayrıca kullanmış olduğunuz tüm firmalarınızın veri tabanlarında kayıtlı olan cari kartlarınızın e-Fatura kullanımını ve Alias bilgilerini de otomatik olarak sizin yerinize zahmetsizce günceller.
Web service tarafında ise, örneğin perakende satış sistemlerinin (POS) ya da e-Ticaret uygulamalarının VKN (Vergi Kimlik Numarası) sorgulamalarına da olanak vererek e-Fatura’ya tabi olan firma bilgilerine anında ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu sayede kullanıcı hatalarının da önlemesine yardımcı olmaktadır.

*Tarih sıralamalı kesilen faturalar evrakı dökümü (067120)'nde G.V. Stopaj kolonu eklenmiştir.

*Firma çekleri reeskont raporu (078140)’nda listelenen çeklerin döviz cinsi ve ana döviz karşılığı değerleri raporlanması sağlanmıştır.

*Cari hesap kartı açarken, giriş yapılan Vergi Kimlik Numarası daha önce kayıtlı ise aynı cari hesapların birden fazla açılmasını kontrol altına almak adına  devam et/etme seçeneği eklenmiştir.

*Cari vade farkı ekstresi (046730)’nin toplam satırında cari borç alacak eşleme ekranının sağ alt köşesindeki ortalama borç vadesi, ortalama alacak vadesi, ortalama fark bilgilerinin raporlanması sağlanmıştır.

* İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) ile oluşturulan faturaların önce ekrana dökülmesi sağlanmıştır. Operasyonda fatura oluştururken oluşan faturaları göster seçeneği eklenerek, 5 adet faturadan fazla fatura olursa açmaya devam edilip edilmeyeceği tercihe bırakılmıştır.


* Tahsilat makbuzlarından girilen müşteri havale sözlerinin iptal işlemlerini de kullanılmak üzere Müşteri havale sözü iade çıkış bordrosu (072509) evrakı programlarımıza eklenmiştir.

* Faturalarda satır detayında bir tuşla kiralama sözleşmesi seçilebilmesi için (Sadece “satış” ve “satış iade (alış)” faturalarının hizmet satırlarında çalışır) Ctrl+Shift+F3 (Faturaya kiralama evrakı bağla) kısa yolu eklenmiştir.

*Beyanname XML dosyalarını oluştururken varsayılan dizin tanımlayabilme ve beyanname xml oluşturulmasında dosya yolu belirleyebilme özelliği eklenmiştir.

Firma tanıtım kartı -> mali yıl genel parametreleri -> e-Devlet parametreleri ekranına beyanname dosya yolu bilgisi eklendi. (Her firma için ayrı dizin tanımlanacaksa bu alana bilgi girilmelidir.)
Sistem ve program parametreleri -> e-Beyanname parametreleri ekranına dosya yolu bilgisi eklendi. (Tüm database’ler için yol tanımlanacaksa bu alana bilgi girilmelidir.)
Önce firma tanıtım kartına baz alınır, boşsa e-Beyanname parametrelerindeki bilgiye baz alınacaktır. Bu alanda tanımlama yoksa eskisi gibi default Export dizinini varsayılan olarak değerlendirilecektir.* Paketleme (086229) menüsünde birden fazla beyanname xml dosyasını toplu seçim ve paketleyebilmek için "Tümünü işaretle" sekmesi ve “Tümünü kaldır” sekmeleri eklenmiştir.*Mizan Föylerine Dönem detaylı seçeneği eklenerek raporlanan hesabın dönemsel bazda bakiyesinin izlenmesi ve analizi sağlanmıştır.

Düzenlenen menüler;
Mizan föyü (080002)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (080007),
Mizan föyü (080005)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (080008),
UFRS de Mizan föyü (320002)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (320007),
Mizan föyü (320005)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (320008),
VUK-UFRS karşılaştırmalı mizan föyü (320009)* Standart sevkiyat raporu (013521)'nda belge numarası kolonu eklenmiştir.

* Cihaz hareket föyü (827100) grid satırında depo bilgisi girişi sağlanmıştır.

* Operasyon tamamlama fişi (238500)'nde bozuk miktar, gecikme ve boşluk süresi ve çalışan sayısı alanlarında açılan formlarda Alt+Q satır iptal edilme özelliği eklenmiştir.

* Ürün ağacı izleme (239998) ekranındaki yarı mamül stokları üzerindeki sağ tık menüsünden  seçili yarı mamülün Ürün görsel reçete hazırlama (239999) ekranına ulaşılması  sağlanmıştır.

*Üretim maliyet analizlerinde Maliyet dağıtım yerinin raporlanması sağlanmıştır.

*Üretim maliyet analizlerinde, maliyet rakamının hangi maliyet dağıtım şekli ile (İş merkezi, iş emri, kalıp vs.) ürünlerin üzerine yansıtıldığının analizi sağlanmıştır. Operasyon Maliyet Analizi (230050) menüsüne eklenmiş olup yeni oluşacak kayıtlar için geçerli olacaktır.

*Tamamlayıcı stok seçimi ekranı faturaya eklenmiştir.* Ciro primi operasyonları (026210) stok bağlantı detay tipine göre Stok bağlantı ismi eklenmesi sağlanmıştır.

* Stok hareketleri - muhasebe fişleri kontrol raporu (499255) ekranından stok hareketine gidilebilme özelliği eklenerek (Bağlantılı evrakı göster), evrakın daha hızlı kontrol edilmesini sağlanmıştır.* Verilen teklifler fişi (031300) Alt+F ile düzenlenebilen form dizaynına miktar toplamı 2,3 birim alanları eklenmiştir.

* Üretim talep fişi (233150)   /  Evrakına F9 ile çağırmış olduğumuz sipariş evraklarına onaylı siparişlerin getirilmesi / onaysız siparişlerin getirilmesi işlemi parametrik hale gelmiştir.  


*Ağaç formunda reçete dökümünde stokların maliyetinin (234610) ana, alternatif, orijinal değerlerden yan yana kolonlar olarak raporlanması sağlanmıştır.