14 Eylül 2015 Pazartesi

15 Versiyonu / 11.09.2015 güncellemesi

Yasal Düzenlemeler

KDV Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır.Versiyon 17 olmuştur.

*KDV-1 Beyannamesinin İhraç Kaydıyla Teslimler kulakçığında, Girişi yapılan Yüklenilen KDV tek satıra indirgenmiştir.

*e-fatura versiyonunda değişiklik olmuş UBL-TR1.2 ye geçiş yapılmıştır.
UBL-TR1.2 şemasının e-fatura GERÇEK ortamında uygulamaya konulma zamanı 19.10.2015 saat 10:00 olarak GİB tarafından 10.09.2015 tarihinde yapılan duyuru ile 19.10.2015 tarihine ertelenmiştir


*01.09.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, kıdem tazminatı tavanı 3.828,37 TL olarak ilgili alanlarda değiştirilmiştir.

Stok Yönetimi

*Sarf veya montaj reçetesi (011960) evrakına “Stok adı” da eklenmiştir.

Satış Yönetimi

*Evrak form dizaynlarında alan arama özelliği eklenmiştir. Ctrl F ile arama yapılabilmektedir.

* Satış - maliyet - kar listesi(034100) ekranına bağlantılı sorgu kolonu eklenebilmesi amacıyla hareket kayıt no bilgisi eklenmiştir.

Satın alma Yönetimi

*Sipariş evraklarına Dosyadan bilgi oku CTRL+N seçeneğine multi kod ile de aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır,


Üretim Yönetimi

* Üretim plan matrisi eksikler raporu (234230')na Birim hammadde maliyeti, Eksik miktar  maliyeti ve Tüketim miktarı kolonları eklenmiştir.

*Üretim plan matrisi tanımlama (232100)’da Başlama tarihi ile Bitiş tarihi aynı gün verilebilmesi sağlanmıştır.


Tamir Servis Merkezi Yönetimi


Cihaz hareket föyü (827100) içerisine Servis formu (824055) hareketlerinin de raporlanması sağlanmıştır.