17 Şubat 2015 Salı

Mikro programlarında e-Defter için belge düzeni

*Oluşacak yevmiye fişinin açıklaması ve genel bilgileri ayrı fiş numarasında raporlanması gereğini sağlamak için, her evrakın ayrı muhasebe fişi oluşturması sağlanmalıdır
Bu şartı sağlamak için; 
Entegrasyon şekil parametreleri (096113) menüsünde, Entegrasyonda fiş sorulsun ve Entegrasyonda kategori kullanımı olsun parametrelerinin işaretli olmamasını tavsiye ediyoruz. 
Entegrasyon şekil parametreleri (096113) menüsünde, Entegrasyonda fiş sorulsun seçilmişse her evrak için farklı bir fiş seçilmelidir. Bu nedenle bu seçeneğin kullanım amacı ortadan kalktığı için hiç kullanılmayabilir. 
“Entegrasyonda kategori kullanımı olsun” seçeneği kullanılacaksa, Kategori kullanımında maksimum fiş satırı 2 olarak kullanılmalıdır. Evraklardan oluşacak muhasebe fişleri birleştirilemeyeceğinden bu seçenek hiç kullanılmayabilir. 


*Sıfır değerli muhasebe fiş satırları olmamalıdır.
Bu duruma yol açabilecek %100 iskontolu satış ve alış faturası satırlarında en az 1 kuruş değer olması sağlanmalıdır
Alternatif döviz dönüşüm farkları virman dekontu (043335) kullanılacaksa, muhasebeye entegrasyonu yapılmamalıdır

*Kuruluş programında Entegrasyon şekil parametreleri (096113) Genel ticari entegrasyon parametreleri 2 sekmesinde Muhasebe fiş detayları otomatik oluşturulsun parametresi onaylı olmalıdır. 


*Program içerisindeki evraklar hangi belge türü ile oluşuyor? 

Evrak Adı                                           Belge Türü 

Tahsilat makbuzu                                Makbuz 
  
Tediye makbuzu                                  Makbuz 

Avans tahsilat makbuzu                      Makbuz 

Avans ödeme makbuzu                      Makbuz 

Satış faturası                                       Fatura (Detaylar/Belge türü /Fatura) 

Alış faturası                                         Fatura (Detaylar/Belge türü/ Fatura) 

Alış faturası                                         Navlun (Detaylar/Belge türü/Navlun) 

Alış/Satış faturası                                Other (Diğer) (Detaylar/Belge türü/Fatura ve Navlun                                                               seçimi hariç diğer seçimler) 

Diğer Tüm evraklar                            Other (Diğer) 

Yuvarlama hesapları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

Muhasebe fişlerinin kuruşlarını 2 haneye yuvarlama ve oluşan farkları yuvarlama hesaplarına aktarma (505045).
Bu servis yuvarlama hesabında 1 kuruştan daha küçük değer var ise, bu servis çalıştırıldığında onay ile ilgili hesapları fişten silmektedir. 

Tutarı (Ana döviz) sıfır olan muhasebe fiş kayıtlarının silinmesi (505050)
Bu servis muhasebe fişinde sıfır değerle oluşmuş satırları silmektedir.