28 Ocak 2015 Çarşamba

Mikrofortuna güncellemeleri

 • Stok çıkış hareketlerinde, ilgili stok belirlenen seviyenin altına düştüğünde stok kartında tanımlanmış olan ürün sorumlusuna mail gönderme özelliği eklenmiştir.
 • e-Fatura modülü kullanan müşterilerimiz için, cari hesap ekstresine GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) kayıt numarası eklenmiştir.
 • Muhasebe fiş entegrasyon açıklama tanıtım kartına e-Fatura için GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) kayıt numarası eklenmiştir.
 • KDV Beyannamesi,
 • Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar ve Gelir Vergisi mükellefleri için)
 • Damga Vergisi Beyannamesi,
 • 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi programımıza eklenmiştir.
 • Beyanname sonuçları izleme ekranı, programımıza eklenmiştir.
 • Serbest Meslek modülü programımıza eklenmiştir.
 • Programda silinen kayıtların izlenmesi ve silinen veriyi görüntüleme özelliği eklenmiştir.
 • İnsan Kaynakları modülü programımıza eklenmiştir.
 • Bildirge ve Beyannameler modülündeki, belge giriş evrakından tahsilat ve tediye işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.