24 Eylül 2014 Çarşamba

15 Versiyonu / 23.9.2014 tarihli arşiv içeriği…

* e-Fatura parametreleri (096158) menüsüne “Fatura bağlamada, satış faturası belge No.’ya (boşsa) GİB No. ata” seçeneği ile e-Fatura ID numarasının atanması sağlanmıştır. Bu parametre ile gönderilen satış faturalarının belge numarasına e-Fatura ID’si kaydedilmiş olacaktır. Entegrasyon şekil parametreleri (096113)/Genel ticari entegrasyon parametreleri 2/Muhasebe fiş açıklamasında Evrak No./Belge No. parametresi “Belge No. ve tarihli olsun” seçili olması şartıyla, satış faturası yeniden kaydedilince veya cari hareketlerinin muhasebe entegrasyonu (503120) menüsü istenilen tarih aralığı verilerek çalıştırıldığında belge numarası muhasebe fişine entegre edilebilecektir.

* Tablo istatistiklerini güncelleme (sp_updatestats) işlemi için,
Tablo istatistiklerini güncelleme (504018) menüsü eklenmiştir. Ayrıca, kullanılan tüm veri tabanlarına toplu bir şekilde işlemin yapılabilmesi için, çok veri tabanı seçimli tablo sürüm yükseltme ve veri tabanı güncelleme (504030) menüsüne “Tablo istatistikleri güncellensin” seçenek olarak eklenmiştir.

* Yeniden indeksleme, indeks sayfalarını düzenleme (defrag) işlemi için,
İndeks sayfalarını düzenleme (504017) menüsü eklenmiştir. Çok veri tabanı seçimli tablo sürüm yükseltme ve veri tabanı güncelleme (504030) menüsü içinde, seçenek olarak sunulmuş bulunan “İndeks sayfaları düzenlensin” seçeneğinin, tek veri tabanında doğrudan çalıştırılması için, ilgili menü eklenmiştir.

Yeniden indeksleme, indeks sayfalarını düzenleme (defrag) menüsü, bozulmuş olan tablo indekslerinin yeniden oluşturulması ve uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.

* Stoklara ilave maliyet yedirme fişi 012825 evrakına barkod numarası okutarak stok çağırma özelliği eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile barkod okuyucu kullanarak veya manuel barkod girilerek evraka stok çağrılabilecektir.

* Personel yönetiminde İhbar tazminatı raporu (113230) menüsüne Personel işten çıkış tarihi ve T.C. kimlik numarası kolonu ilave edilmiştir.