16 Eylül 2014 Salı

15 Versiyonu / 15.9.2014 tarihli arşiv içeriği…

* Alış faturası (062205) ve Satış faturası (061190) evraklarında Detaylar sekmesine “e-Fatura göster” seçeneği eklenmiştir.
Eklenen buton ile fatura ekranında çalışırken, e-Fatura görüntüsüne ulaşım sağlanmıştır.
Görüntüleme için satış faturalarında Faturaya bağla seçeneği ile GİB numarasının atanması, gelen faturalar için ise kabul işleminin yapılmış olması yeterlidir.
* e-Fatura yönetiminde Gelen faturalar (360025), Gönderilmiş faturalar (360015), Satış faturaları yönetimi (368012) ve Alış faturaları yönetimi (368013) yönetim ekranlarında toplu seçimlerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
Yapılan düzenleme ile ilgili menülerde CTRL+ Mouse kombinasyonu ile birden fazla seçim yapılabilecektir.
Ctrl seçimi kaldırılması durumunda eski seçimler devre dışı bırakılarak, sadece mouse ile tıklanan satırın işlem görmesi sağlanmıştır.

CTRL ile çoklu seçim özelliği Üretim menüsü altındaki operasyonlara da eklenmiştir. Eklenmiş olduğu operasyonlar;
     Planlanmış iş emri operasyonları(230070)
     Aktif iş emri operasyonları (230071)
     Kapanmış iş emri operasyonları(230072)
     İş emri onaylama operasyonları (230073)
     İş emri operasyonları (230074)
* Gelen e-Faturalarda Kabul/Ret işlemlerinde, Kabul/Ret yanıtının GİB’deki son durumu göstermek için, Gelen faturalar ekranına iki kolon (Yanıt (Kabul/Ret) GİB Durum kodu/Yanıt (Kabul/Ret) GİB durum açıklama) eklenmiştir.
Gelen faturalar Yönetim seçeneğine işlem takibi için üç seçenek ilave edilmiştir;
1 ) Yanıt GİB durum sorgula: Gönderilen uygulama yanıtının (Kabul/Ret) GİB’deki son durumunu öğrenmek içindir.
2 ) Yanıtı yeniden zarfla ve gönder: Gönderilen uygulama yanıtı (Kabul/Ret) bir şekilde GİB veya karşı tarafta sorun çıkmış ise daha önce verilen yanıtı hiçbir şey değiştirmeden tekrar zarflanıp gönderilmesi içindir.
3 ) Yanıtı yeniden oluştur ve gönder: Bir şekilde yanıt (Kabul/Ret) hatalı duruma düşmüş ise, (GİB’e gönderilen zarflar 1000-Zarf kuyruğa eklendi durumunu alır), genellikle GİB’ten kaynaklı bir sorun nedeniyle hiçbir şekilde kuyruktan alınıp işlenemediği gibi durumlarda yanıtı yeniden oluşturularak zarflayıp göndermek için bu seçenek kullanılmalıdır.
* Mikbüro’da toplu işlemler menüsü altına, Veritabanları bazında Adı, Soyadı veya T.C. numarasından personel sorgulaması yapılabilirliğini sağlamak için “Tüm veritabanlarında personel arama (111932)” menüsü eklenmiştir. “ * ” simgesi tüm verileri taramak için kullanılır, boş bırakılması ise, ilgili alanda veri olmayan boş kayıtları listeler, T.C. karşısında * simgesi tanımlanarak, ad ve soyadına göre de tarama yapılabilecektir.

* Personel yönetiminde işe giriş ve tekrar işe giriş bildirgelerinde, sigorta kolları son haline göre revize edilmiştir.
*Programda alınan rapor ve evrak geçişlerinde performans hızlandırmalarına yönelik, Mikro ana ekranda yer alan Ayarlar butonuna Kum saati özellikleri butonu eklenmiştir.
“SQL Kum saati gösterilmesin” seçeneğinin aktif edilerek kaydedilmesi yeterli olacaktır.
* Portföydeki karşılıksız müşteri çekleri/senetleri ile ilgili operasyonlara komisyon dekontlarının düzenlemesine dair seçenek eklenmiştir. Operasyon ekranında masraf girişlerini etkinleştirerek, masrafın cari hesaba yansıtılması sağlanmıştır.
Karşı hesap için, Mikrokur programında Firma tanıtım kartı (501110)/Mali yıl entegrasyon hesap kodları /Diğer muhasebe kodları bölümüne “Cariye karşılıksız ödeme emri yansıtma masraf kodu” alanı eklenmiştir.
* Personel Sicil kartlarında; “Personel SGK yenile” kısmından sicil aktarımı yaparken; kişiyle ilgili girilmiş eğitim, sınav, performans bilgisi gibi İK verilerinin de yeni karta aktarılması sağlanmıştır, artık “Personel SGK yenile” ile yapılan aktarımda bu alanlarda aktarılmaktadır.
* Personel Eğitim Durumu grafiğinde eğitim süresi-saat bilgilerinin grafiğe yansıması sağlanmıştır.
* Performans değerlendirme Formuna  açıklama kolonu eklenmiştir.
* Alınan personel sınavlarına (121470) “Açıklama” sütunu eklenmiştir.
      * Ceza ve ödüllere, birim olarak; para, saat yanı sıra “Belge” eklenmiştir (personele verilen ihtar, uyarı, başarı belgesi gibi belgeler için).
* İş ilanları tanıtım kartına (122020) Detay tanımlamaları - Çalışma yerleri sekmesinde İLÇE kolonu ile AÇIKLAMA kolonu eklenmiştir.
* Eğitim planlama operasyonlarında (121590) Eğitim süresi kolonu gün-saat-dakika-saniye formatında izlenecek şekilde düzenlenmiştir.
* Alınan personel sınavlarında (121470) Shift+F1 kombinasyonu kullanılarak açılan ekranda PUAN kutucuğu eklenmiştir, bu kutucuğa yazılan puanın seçilen personellere evrakta atanması sağlanmıştır.
* İş başvuruları (122100) alınan kurs, eğitim ve seminerler sekmesinde kolon olarak sertifika Var/Yok seçimi eklenmiştir.
* Eğitim tanımlamalarında (121500) yer alan açıklama alanları genişletilmiştir.
* Eğitim konu-amaç-mazeret tipleri (121511) kartına üç açıklama satırı eklenmiştir.
* Eğitim tanıtım kartında (121500) sertifika= Var/Yok kontrol butonu eklenmiştir.